Τέλος στην αναζήτηση δικαιολογητικών στις προμήθειες έως 2.500€, με παρέμβαση του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας μετά από ενημέρωση των μελών του παρενέβη άμεσα με έγγραφό του στην ΚΕΕ και προφορικά στην αντιπροσωπεία του Πρωθυπουργικού γραφείου (κατά την επίσκεψή τους στα...

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας μετά από ενημέρωση των μελών του παρενέβη άμεσα με έγγραφό του στην ΚΕΕ και προφορικά στην αντιπροσωπεία του Πρωθυπουργικού γραφείου (κατά την επίσκεψή τους στα γραφεία του Φορέα στις 28/9/2017), αναφορικά με το μείζων πρόβλημα της αναζήτησης πλήθους δικαιολογητικών από Δημόσιους Φορείς και ΟΤΑ για προμήθειες μικρής αξίας.

Σας ενημερώνουμε ότι το αίτημά μας εισακούστηκε και εξυπηρετήθηκε και συγκεκριμένα με τον νέο ν.4497/2017 προστίθεται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 η παράγραφος 11 με την οποία ΠΑΥΕΙ πλέον η υποχρέωση κατάθεσης δικαιολογητικών όπως Φορολογική Ενημερότητα, Ασφαλιστική Ενημερότητα και Ποινικό Μητρώο, για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων μικρής αξίας με Φορείς του Δημοσίου & ΟΤΑ.

Το όριο πλέον προσαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις μεγαλύτερης αξίας των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00€) χωρίς ΦΠΑ.

Τέλος με τη διάταξη της παρ. 52 του άρθρου 107 ορίζεται ότι, δαπάνες μέχρι δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500,00€) που πραγματοποιήθηκαν από 9.8.2016 μέχρι την δημοσίευση του νόμου (13/11/2017) στο πλαίσιο του ν.4412/2016 χωρίς την προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 80 λογίζονται νόμιμες.

In this article

Join the Conversation