To προγραμμα του Ανέστη Χανδρινού για το Επιμελητήριο

Ανοιχτά δεδομένα, διαφάνεια, ενημέρωση, λογοδοσία Έτσι δημιουργούνται νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για όλους Διασφάλιση της διαφάνειας των οικονομικών του Επιμελητηρίου μέσω συχνών και αξιόπιστων ελέγχων. Ίσες  ευκαιρίες χωρίς αποκλεισμούς...

Ανοιχτά δεδομένα, διαφάνεια, ενημέρωση, λογοδοσία

Έτσι δημιουργούνται νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για όλους

 • Διασφάλιση της διαφάνειας των οικονομικών του Επιμελητηρίου μέσω συχνών και αξιόπιστων ελέγχων.

 • Ίσες  ευκαιρίες χωρίς αποκλεισμούς ή προνομιακή μεταχείριση,  για όλες τις επιχειρήσεις της Θεσπρωτίας.

 • Μείωση εισφορών  και  σωστή αξιοποίηση των εσόδων του Επιμελητηρίου  από τις εισφορές των μελών του,  με στόχο τη στήριξη και κατάρτιση των επιχειρήσεων του νομού.

 • Ουσιαστική και ορθή αξιοποίηση της θέσης του Συμβούλου Διαμεσολάβησης με στόχο την άμεση βοήθεια των  επιχειρηματιών  σε  προβλήματα που αφορούν  στην επαφή τους με το Δημόσιο και τις υπηρεσίες Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.

 • Συστηματική, αξιόπιστη  και έγκαιρη    ενημέρωση όλων των επιχειρηματιών για  ισότιμη συμμετοχή  σε χρηματοδοτικά, επενδυτικά και άλλου είδους προγράμματα καθώς και σε επιχειρηματικές συνεργασίες, αποστολές, ελληνικές και διεθνείς εκθέσεις,  διαγωνισμούς, επιμορφωτικά  σεμινάρια κλπ.

 • Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας.

 • Διοργάνωση ημερίδων με παράγοντες της οικονομικής ζωής για την ενημέρωση σχετικά με καινοτόμες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Διοργάνωση σεμιναρίων ενημέρωσης για φορολογικά – ασφαλιστικά θέματα – αδειοδοτήσεις, συναντήσεων ανταλλαγής εμπειριών καθώς και εκθέσεων τοπικών προϊόντων.

 • Διοργάνωση δράσεων (εκδόσεις, φυλλάδια, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαφημιστικά σποτ κλπ),  για την   προβολή  και διαφήμιση της θεσπρωτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας και των προϊόντων – υπηρεσιών της στην ντόπια και διεθνή αγορά. Θα πρέπει  να  αναληφθεί σχετική πρωτοβουλία στο Λιμάνι της Ηγουμενίτσας και  τους οδικούς  άξονες της Εγνατίας και της Ιόνιας Οδού.

 • Δημιουργία Νομικού Τμήματος στο Επιμελητήριο, σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο Θεσπρωτίας για τη δωρεάν παροχή νομικών συμβουλών και τη νομική εξασφάλιση των μελών του Επιμελητηρίου που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν λόγω της κρίσης.

 • Δημιουργία στο Επιμελητήριο, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, Ειδικής Υπηρεσίας εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης   για τη σύνταξη και κατάθεση προτάσεων στα ευρωπαϊκά ή άλλα προγράμματα. Η ίδια Υπηρεσία θα αναλάβει  και τις διαδικασίες για   την πιστοποίηση και την κατοχύρωση  διάφορων τοπικών προϊόντων (λάδι, μέλι, μανταρίνια, τσίπουρο κλπ) ως προϊόντων  Ονομασίας Προέλευσης.

 • Παροχή δωρεάν συμβουλευτικής υποστήριξης από εξειδικευμένους συνεργάτες σε φορολογικά και  ασφαλιστικά θέματα.

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στο επίκεντρο

Για την επανεκκίνηση της τοπικής  οικονομίας

 • Στήριξη  των μικρών και μεσαίων τοπικών επιχειρήσεων με πόρους του ΕΣΠΑ. Διεκδίκηση για την άμεση  προκήρυξη των δράσεων «Αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση)» και «Εξωστρέφεια-διεθνοποίηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

 • Ενεργοποίηση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΕΤΕΑΝ), το οποίο βρίσκεται εν υπνώσει, για να μπορούν οι μικρομεσαίοι να έχουν μια επιπλέον πηγή χρηματοδότησης.

 • Βασική μας θέση είναι η δεύτερη ευκαιρία στις  επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες  με ελάφρυνσή τους από τα χρέη σε τράπεζες, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία με την  εισαγωγή ενός σύντομου και αυτοματοποιημένου   μηχανισμού ρύθμισης και διαγραφής οφειλών, σε αντίθεση με τον υπάρχοντα γραφειοκρατικό και αναποτελεσματικό εξωδικαστικό μηχανισμό.

 • Ζητούμε απλοποίηση του πτωχευτικού κώδικα ώστε όσοι επλήγησαν από την κρίση να γίνουν πάλι παραγωγικοί, μεταφορά φορολογικών ζημιών για περίοδο μέχρι 10 ετών, αύξηση του ορίου για υποβολή ΦΠΑ στις 25.000 ευρώ για να περιοριστεί η γραφειοκρατία και να διευκολυνθεί η ίδρυση και λειτουργία μικρών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για εργαζόμενους και επιχειρήσεις με ταυτόχρονη  ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών στις 120 δόσεις, πάγωμα των παλαιότερων οφειλών προς ΟΑΕΕ και αποτελεσματική καταπολέμηση του παραεμπορίου.

 • Ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας με κίνητρα και ευέλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία, για να επενδύσει στην καινοτομία και στην εξωστρέφεια. Με ειδικά προγράμματα για τις νεοφυείς επιχειρήσεις.


Τουρισμός – Η Θεσπρωτία στην κορυφή των προορισμών

 • Άμεση διασύνδεση και περαιτέρω διεύρυνση της συνεργασίας του Επιμελητηρίου με τον Οργανισμό  Λιμένος Ηγουμενίτσας (ΟΛΗΓ) με στόχο την ανάπτυξη δραστηριοτήτων και προγραμμάτων που αφορούν στην κρουαζιέρα και την άνοδό της καθώς και  τη λειτουργία τουριστικών μαρίνων στη Θεσπρωτία.

 • Δημιουργία Τουριστικού Παραρτήματος του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας.

 • Συστηματική ανάδειξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού της περιοχής μας  (πολιτιστικός τουρισμός, θρησκευτικός τουρισμός, συνεδριακός τουρισμός, φυσιολατρικός τουρισμός κλπ), που έχουν υψηλή προστιθέμενη αξία και δυνατότητα σημαντικής αναπτυξιακής συμβολής.

 • Συντονισμός της συνεργασίας  του δημόσιου (ΕΟΤ, Περιφέρεια, Δήμοι) με τον ιδιωτικό τομέα (Σύλλογοι Ξενοδόχων, Τουριστικών Καταλυμάτων) για την αποτελεσματικότερη τουριστική προβολή της Θεσπρωτίας.

 • Δημιουργία  προϋποθέσεων  για μεγαλύτερη σύζευξη του τουρισμού με τον πολιτισμό (Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας, αρχαιολογικός χώρος Γιτάνης, Σούλι κλπ) και τους φυσικούς πόρους (Αχέροντας, Καλαμάς, οροσειρά Μουργάνας κλπ). Ο Πολιτισμός, η Ιστορία μας και το  Φυσικό Περιβάλλον προσδίδουν στη Θεσπρωτία  μοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήματα που μπορούν να λειτουργήσουν  ως αναπτυξιακό όχημα.

 • Διεκδίκηση της κατάργησης του φόρου διαμονής στα τουριστικά καταλύματα, της μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30% και της  επιτάχυνσης των ώριμων επενδυτικών σχεδίων  σε τουριστικές μονάδες για την πραγματοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών.

 • Ολόκληρη η Θεσπρωτία θα πρέπει να ενταχθεί στα ειδικά  κίνητρα του νέου Αναπτυξιακού Νόμου ενώ είναι αναγκαίο  να αναβαθμιστεί ο παραλιακός οδικός άξονας Ηγουμενίτσα- Πρέβεζας.


Προτεραιότητα στην ανταγωνιστικότητα και την  εξωστρέφεια

Η Θεσπρωτία  θα  έχει καλύτερο μέλλον με εξαγωγές

 • Συνεχής στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών τους μέσα από τη σωστή επικοινωνία και τις συνέργιες τους.

 • Προώθηση της εξωστρέφειας της πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής εστιάζοντας στην εξαγωγή τοπικών προϊόντων, με τη συνεχή παρουσία μας σε εκθέσεις εντός Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού με στόχο το κέρδος νέων αγορών για τις επιχειρήσεις του νομού μας.

 • Προώθηση διασυνοριακών συνεργασιών με αντίστοιχους επιμελητηριακούς θεσμούς στην  Ιταλία και Αλβανία και διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών  στοχευμένων σε συγκεκριμένους κλάδους.

 • Διεύρυνση του ωραρίου  και του καθεστώτος εξαγωγών στα τελωνεία  Ηγουμενίτσας και Μαυροματίου καθώς και  δημιουργία σταθμού φυτο-υγειονομικού ελέγχου στο τελωνείο Μαυροματίου.

 • Προτεραιότητα στην ταχεία επιστροφή του Φ.Π.Α. στους εξαγωγείς.

 • Δημιουργία Μητρώου Επιχειρήσεων Απόδημων Θεσπρωτών, που αποτελούν ένα τεράστιο και αναξιοποίητο κεφάλαιο για τον τόπο μας, με στόχο τη σύναψη εμπορικών συνεργασιών με τις τοπικές επιχειρήσεις.

 • Στο πλαίσιο του «Καλαθιού Αγροτικών Προϊόντων» της Περιφέρειας Ηπείρου και σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ελλήνων Εισαγωγέων Τροφίμων και Ποτών Εξωτερικού,  εξειδικευμένες δράσεις εξαγωγικού χαρακτήρα, για την προώθηση των προϊόντων τοπικών παραγωγών τροφίμων (τυροκομεία, ιχθυοκαλλιέργεια, εσπεριδοειδή κλπ) και ποτών στις διεθνείς αγορές μέσα από τα εμπορικά δίκτυα των μελών του που δραστηριοποιούνται σ’ όλο τον κόσμο  για την «Ελληνική Μεσογειακή Διατροφή- Γαστρονομία».

 • Εκπόνηση  έρευνας για τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά στον τομέα των εξαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών  καθώς και των ελληνικών επενδύσεων στο εξωτερικό, με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών και στατιστικών δεδομένων που  θα  διατίθενται για την πληροφόρηση των μελών του Επιμελητηρίου μας.

 • Διεύρυνση της συνεργασίας   και των κοινών δράσεων με τα υπόλοιπα Επιμελητήρια της Ηπείρου, με δεδομένο ότι τα προβλήματα είναι ίδια, υπαγόμαστε  διοικητικά στην Περιφέρεια Ηπείρου και έχουμε κοινές επιχειρηματικές δραστηριότητες. Χαρακτηριστική δια-επιμελητηριακή  δράση μπορεί να είναι η  συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το ΤΕΙ Ηπείρου για τη μεταφορά  νέων  τεχνολογιών  στην επιχειρηματικότητα.


Στήριξη της νέας και δυναμικής επιχειρηματικότητας

Δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών  υψηλής προστιθέμενης αξίας

 • Δημιουργία Μητρώου  στο  οποίο  θα εγγράφονται άνεργοι και επιχειρήσεις. Μέσω αυτού του Μητρώου, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να προσλαμβάνουν εξειδικευμένο προσωπικό ανάλογα με τα προσόντα του,  από το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό που θα έχει εγγραφεί.

 • Δημιουργία καινοτόμων υπηρεσιών που θα παρέχουν νέους και αποδοτικούς τρόπους επικοινωνίας για τις επιχειρήσεις-μέλη μας, όπως η  διαδικτυακή πλατφόρμας μέσω τη οποίας οι χρήστες θα μπορούν να διεκπεραιώνουν τις συναλλαγές τους από το γραφείο τους σε χρόνο που δε θα ξεπερνά τα  10 λεπτά.

 • Ίδρυση Γραφείου Εξυπηρέτησης Νέων Επιχειρηματιών, ώστε ο κάθε μελλοντικός επιχειρηματίας να γνωρίζει πλήρη στατιστικά στοιχεία αριθμού ομοειδών επιχειρήσεων, τον τόπο και το ακριβές αντικείμενο  δραστηριότητας, τους χωροταξικούς και πολεοδομικούς περιορισμούς  κλπ.

 • Εκπόνηση μελέτης για το σχεδιασμό πολιτικών υποστήριξης κατάλληλα στοχευμένων και προσαρμοσμένων στα χαρακτηριστικά και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής μας, με στόχο  την  επιχειρηματική ανάπτυξη και την προσέλκυση επενδύσεων σε τοπικό επίπεδο.

 • Συνεργασία με τον Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας (ΟΛΗΓ) και την Περιφέρεια Ηπείρου για την προώθηση της δημιουργίας του Εμπορευματικού Κέντρου- Επιχειρηματικού Πάρκου Θεσπρωτίας. Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας ενδιαφέρεται άμεσα για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων υποδομών logistics στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας και την ευρύτερη περιοχή ώστε να αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες της εφοδιαστικής αλυσίδας κατά μήκος του θαλάσσιου διαδρόμου Αδριατικής – Ιονίου και μεταξύ των λιμανιών  Ηγουμενίτσας – Ανκόνα – Τεργέστης

In this article

Join the Conversation