Εφημερεύοντα – Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία Παραμυθιάς – Δεκέμβριος 2017