2.432 εκ. ευρώ στην Π.Η για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών έργα βελτίωσης οδικού δικτύου. “Eχουμε προνοήσει πριν ζητηθεί” δηλώνει ο Μ. Κάτσης

“Τελικά έχουμε προνοήσει πριν μας ζητηθεί “τηλεοπτικά” και δημοσίως! Αναμένουμε με την σειρά μας την ένταξη έργων στην Π.Ε. Θεσπρωτίας… Για την Περιφέρεια Ηπείρου 2.432.000,00 € για την...

“Τελικά έχουμε προνοήσει πριν μας ζητηθεί “τηλεοπτικά” και δημοσίως! Αναμένουμε με την σειρά μας την ένταξη έργων στην Π.Ε. Θεσπρωτίας… Για την Περιφέρεια Ηπείρου 2.432.000,00 € για την κάλυψη των επενδυτικών δαπανών και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου των Περιφερειών. Επισημαίνεται ότι η χρηματοδότηση θα εκταμιευτεί φέτος ξανά για πρώτη φορά μετά από το 2013″

Αυτο ήταν το σχολειο του Μάριου Κάτση, για την κάλυψη των επενδυτικών δαπανών και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου των Περιφερειών, με το ποσό των 32.000.000€ το οποιο κατανέμεται στις Περιφέρειες της χώρας, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Το ποσο που αντιστοιχεί στην Περιφέρια Ηπείρου, ειναι 2.432.000€

Επισημαίνεται ότι η χρηματοδότηση θα εκταμιευτεί φέτος ξανά για πρώτη φορά μετά από το 2013.

Με χρηματική εντολή, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», οι εν λόγω πόροι αποδίδονται ως εξής:

Αττικής 2.944.000
Βορείου Αιγαίου 1.920.000
Δυτικής Ελλάδας 2.304.000
Δυτικής Μακεδονίας 2.592.000
Ηπείρου 2.432.000
Θεσσαλίας 2.432.000
Ιονίων Νήσων 1.792.000
Κεντρικής Μακεδονίας 3.200.000
Κρήτης 2.208.000
Νοτίου Αιγαίου 2.080.000
Πελοποννήσου 3.008.000
Στερεάς Ελλάδας 2.880.000
Αν. Μακεδονίας – Θράκης 2.208.000
In this article

Join the Conversation