12,5 εκ. ευρώ για την μετατροπή των ΧΥΤΑ Καρβουναρίου και Ελληνικού σε ΧΥΤΥ

Με 12.348.205,36 € μέσω ΕΠΕΡΑΑ, θα χρηματοδοθει η μετατροπή του ΧΥΤΑ Καρβουναρίου καθώς και του Ελληνικού σε ΧΥΤΥ, με Προγραμματική Σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου...

Με 12.348.205,36 € μέσω ΕΠΕΡΑΑ, θα χρηματοδοθει η μετατροπή του ΧΥΤΑ Καρβουναρίου καθώς και του Ελληνικού σε ΧΥΤΥ, με Προγραμματική Σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και των Συνδέσμων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης και 2ης Διαχειριστικής Ενότητας.

Στηνν τελευταια συνεδρίαση η Επιτροπή Περιβάλλοντος ενέκρινε την τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης, μετά την εξασφάλιση από την Περιφερειακή Αρχή δύο χρηματοδοτήσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με αποφάσεις που ήδη υπέγραψε ο Αν. Υπ. Οικονομίας κ. Αλ. Χαρίτσης, ήτοι για τις μελέτες επέκτασης των ΧΥΤΑ Ελληνικού και Καρβουναρίου προϋπολογισμού 569.437,23€ και της κατασκευής αγωγού μεταφοράς των στραγγιδίων από τον ΧΥΤΑ Ελληνικού στον Βιολογικό Καθαρισμό Ιωαννίνων, προϋπολογισμού 1.596.900€.

Σε δηλώσεις της η  πρόεδρος της Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχης Τατιάνα Καλογιάννη, έδωσε έμφαση στην περιβαλλοντική πολιτική που υλοποιεί με επιτυχία η Περιφέρεια Ηπείρου σε συνεργασία με τους Δήμους, που έχει ως αποτέλεσμα οι πολίτες της Ηπείρου να μην έχουν επιβαρυνθεί με πρόστιμα και τέλη από την ύπαρξη Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων ή επεξεργασίας αποβλήτων. Ως προς τη μετατροπή των ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΥ, υπογράμμισε ότι κάθε νοήμων πολίτης μπορεί να αντιληφθεί ότι αφενός η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει εκ νέου τέτοια έργα, αφετέρου κι αν ακόμη υπήρχαν εθνικοί πόροι, κανείς δεν θα επιθυμούσε να ανοίξει νέα κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα.

In this article

Join the Conversation