Ανακοινώθηκε ο πρώτος αντιδήμαρχος. Νεος αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών, ο Ευάγγελος Ντάγκας.

Δημοσιεύτηκε πριν απο λίγο στην ΔΥΑΥΓΕΙΑ, η αποφαση της δημάρχου για τον αντιδήμαρχο τεχνικών υπηρεσιών. Ο Ευάγγελος Ντάγκας, αναλαμβάνει αντιδήμαρχος στην θέση της Σταυρολυας Μπραίμη, η οποια προσωρινα ειχε...

Δημοσιεύτηκε πριν απο λίγο στην ΔΥΑΥΓΕΙΑ, η αποφαση της δημάρχου για τον αντιδήμαρχο τεχνικών υπηρεσιών.

Ο Ευάγγελος Ντάγκας, αναλαμβάνει αντιδήμαρχος στην θέση της Σταυρολυας Μπραίμη, η οποια προσωρινα ειχε λάβει την θέση του παραιτηθέντος Δάνου Αναστασόπολου.

Πιο συγκεκριμένα, η αποφαση της δημάρχου, τροποποιεί την αριθ. 893/2017 (Αριθ. Πρωτ: 13118/13-10-2017) περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων ως προς την παράγραφο 1 Α, έχει ως εξής:

Ο κ. Ντάγκας Ευάγγελος του Γεωργίου αναλαμβάνει τις κάτωθι καθ ΄ύλην αρμοδιότητες:

Καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες που αφορούν:

– Tην εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου
– Υπεύθυνος Τεχνικού Προγράμματος
– Tον σχεδιασμό, κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση υποδομών για την στήριξη της τοπικής οικονομίας και την ανάπτυξη
–  Εκτέλεσης και επίβλεψης έργων: οδοποιίας, κτιριακών, ηλεκτροφωτισμού, άρδευσης, αντιπλημμυρικών, εγγειοβελτιωτικών κλπ
– Τη διαφήμιση και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης
– Τη συγκοινωνία, τους χώρους στάθμευσης καθώς και των έλεγχο στάθμευσης.
– Τη ρύθμιση κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζόδρομων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας και γενικότερα τη λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας, τις αρμοδιότητες στον τομέα των μεταφορών
– Υπεύθυνος παιδικών χαρών
– Αμμοληψίες – λατομεία
– Υπεύθυνος υλοτομίας

In this article

Join the Conversation