Ο σύλλογος Πολυτέκνων Παραμυθιάς για την θεώρηση των βιβλιαρίων

Παρακαλούνται οι πολύτεκνοι μέλη του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΑΣ να φροντίσουν για την θεώρηση των βιβλιαρίων πολυτέκνων, ΓΟΝΕΩΝ, και ΤΕΚΝΩΝ, για όσα δεν έχουν συμπλήρωση το 23 έτος της ηλικίας...

Παρακαλούνται οι πολύτεκνοι μέλη του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΑΣ να φροντίσουν για την θεώρηση των βιβλιαρίων πολυτέκνων, ΓΟΝΕΩΝ, και ΤΕΚΝΩΝ, για όσα δεν έχουν συμπλήρωση το 23 έτος της ηλικίας τους και όσα σπουδάζουν σε ανώτερα η ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέχρι το 25 έτος της ηλικίας τους, προσκομίζοντας την σχετική βεβαίωση της σχολής τους .

Για κάθε θέμα τους οι πολύτεκνοι μπορούν να επικοινωνούν με τον πρόεδρο στο τηλ. 6978948024, και τον αντιπρόεδρο στο τηλ.6973011629 .

Η θεώρηση αφορά το ημερολογιακό έτος 2018

Παραμυθιά 12-01/2018
Ο Πρόεδρος Παναγιώτης Τσουμέτης
Ο Γραμματέας Λιακος Δημήτριος
In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!