Κάτσης: “Κίνδυνος περιορισμού και νόθευσης του ανταγωνισμού” στην “υπόθεση Forthnet”

Η διαδικασία ανάδειξης στρατηγικού επενδυτή για την εταιρία Forthnet φαίνεται να έχει εισέλθει στην τελική ευθεία. Η εταιρεία είναι ένας από τους μεγάλους «παίκτες» της ευρύτερης τηλεπικοινωνιακής αγοράς...

Η διαδικασία ανάδειξης στρατηγικού επενδυτή για την εταιρία Forthnet φαίνεται να έχει εισέλθει στην τελική ευθεία.

Η εταιρεία είναι ένας από τους μεγάλους «παίκτες» της ευρύτερης τηλεπικοινωνιακής αγοράς της χώρας, η οποία τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει συνεχή συρρίκνωση και συγκέντρωση.

Η επιλογή του στρατηγικού επενδυτή επομένως θα επηρεάσει εν τοις πράγμασι ολόκληρη την αγορά, και κατά συνέπεια θα έχει επιπτώσεις στο συνολικό τηλεπικοινωνιακό προϊόν που παράγεται και παρέχεται στους πολίτες.

Σημειώνεται ότι η χώρα μας υστερεί σε διαθεσιμότητα υποδομών νέας γενιάς, ενώ οι τιμές παροχής των υπηρεσιών στους πολίτες είναι πολύ υψηλές σε σχέση με την ποιότητα της πραγματικά παρεχόμενης υπηρεσίας.

Η διαδικασία λοιπόν πρέπει να εδράζεται σε δίκαιους κανόνες, που να διασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Επίσης πρέπει να αποφευχθεί ο κίνδυνος, μέσω της επιλογής του στρατηγικού επενδυτή για την εταιρία Forthnet, να πληγεί ο ανταγωνισμός στην τηλεπικοινωνιακή αγορά, με το να δημιουργηθούν εκείνες οι συνθήκες που τον περιορίζουν ή τον νοθεύουν, με ότι αυτό συνεπάγεται για τους καταναλωτές.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Με ποια διαδικασία εξασφαλίζεται ότι η επιλογή στρατηγικού επενδυτή για την εταιρεία Forthnet εδράζεται σε δίκαιους κανόνες;

Πως προστατεύεται η αγορά από πρακτικές που περιορίζουν ή νοθεύουν τον ανταγωνισμό και με ποιόν τρόπο εξασφαλίζονται τα συμφέροντα των καταναλωτών;

In this article

Join the Conversation