Στην ευρωβουλή η ρύπανση του Καλαμά

Γράφει ο Η.Μ Παρότι αυτή την περίοδο τα νερά του Καλαμά βρίσκονται σε ανεκτή κατάσταση, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων, ωστόσο η ρύπανση του από τη δεκαετία του 80...

Γράφει ο Η.Μ

Παρότι αυτή την περίοδο τα νερά του Καλαμά βρίσκονται σε ανεκτή κατάσταση, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων, ωστόσο η ρύπανση του από τη δεκαετία του 80 είναι μια κατάσταση, που δε λέει να σταματήσει. Γι’ αυτό πολίτες, μέλη κυρίως της κίνησης “Καθαρός Καλαμάς” ετοιμάζουν καταγγελία προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιβάλλοντος.

Κάτοικοι των παρακαλάμιων περιοχών σημειώνουν πως είναι αναμφισβήτητο γεγονός πως ο ποταμός Καλαμάς αντιμετωπίζει μόλυνσης των νερών του με ότι αυτό συνεπάγεται για όλες τις χρήσεις του.

Το ποτάμι έχει μετατραπεί σε αποδέκτη λυμάτων και αποβλήτων, καθώς και φυτοφαρμάκων, ζιζανιοκτόνων και λιπασμάτων, βασικά από το λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων, αλλά και από διάφορα άλλα σημεία. Και προσθέτουν πως η χρόνια αδιαφορία και η μη επίλυσης των προβλημάτων έχουν οδηγήσει σε μια κατάσταση που κινδυνεύει να είναι χωρίς επιστροφή.

Μεταξύ των προτάσεων της κίνησης “Καθαρός Καλαμάς” είναι η “εφαρμογή της νομοθεσίας για την υπαγωγή της Τάφρου Λαψίστας στις ευαίσθητες περιοχές, όπως προβλέπει το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου.

Ολοκληρωμένο σχέδιο μετρήσεων-αναλύσεων στην Τάφρο και κατά μήκος του Καλαμά. Συνεχείς έλεγχοι στην είσοδο της Τάφρου σε 24ωρη βάση προκειμένου να υπάρχει άμεση ενημέρωση. Έλεγχοι για παράνομες απορρίψεις είτε με αγωγούς είτε με ρίψη απευθείας στην Τάφρο και το χάντακα από επιχειρήσεις και ιδιώτες.

Επέκταση – αναβάθμιση του Βιολογικού Ιωαννίνων καθώς δεν επαρκεί προκειμένου να καλύψει τις όλο και αυξανόμενες ανάγκες. Δημιουργία νέου Βιολογικού εντός της ΒΙΠΕ Ιωαννίνων και σύνδεση όλων των μονάδων. Άμεση ολοκλήρωση Αποχετευτικού Δικτύου Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων.

Το νερό του Βιολογικού Ιωαννίνων μετά την επεξεργασία και ως καθαρότητας 95% , όπως προβλέπεται, να επιστρέφει στη λίμνη για εμπλουτισμό της, ιδιαίτερα σε περιόδους ξηρασίας”.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!