Προχωράει η προκήρυξη για τις προσλήψεις στους Δήμους

Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση απεστάλη η πολυαναμενόμενη προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 8.166 θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού...

Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση απεστάλη η πολυαναμενόμενη προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 8.166 θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των δήμων, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ.

Μετά την αποστολή της προκήρυξης για δημοσίευση, τα βήματα που δρομολογούνται είναι τα ακόλουθα:

Η Δημοσίευση στο ΦΕΚ αναμένεται να γίνει μέσα σε πέντε ημέρες από την αποστολή της (σ.σ. δηλαδή από 5 μέχρι 10 Φεβρουαρίου)

Οι αιτήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν από τις 20 έως τις 25 Φεβρουαρίου, αφού προηγηθεί η 15θημερη διαδικασία «ωρίμανσης»: (σ.σ. να γίνει δηλαδή γνωστή στο ευρύτερο κοινό)

Η υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά την προθεσμία των 15 ημέρων για την ηλεκτρονική υποβολή και ακόμη τριών ημερών για την αποστολή των σχετικών δικαιολογητικών στο ΑΣΕΠ, δηλαδή, από 10 έως 25 Μαρτίου.

H κατανομή στον δήμο Σουλίου:

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ) 6

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ) 2

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΦΟΡΤΗΓΟΥ) 2

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 3

ΣΥΝΟΛΟ: 13

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!