Στις 17.2 ο ετήσιος χορός της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Θεσπρωτίας