Η οργανωτική επιτροπή Θεσπρωτιας, για την διαδικασία του συνεδρίου του Κινήματος Αλλαγής

Eγκρίθηκε ομόφωνα η βασική εγκύκλιος για τους κανόνες, τις αρχές και την οργάνωση της εκλογής των Συνέδρων στο Ιδρυτικό Συνέδριο του Κινήματος Αλλαγής. Τα βασικά σημεία της εγκυκλίου...

Eγκρίθηκε ομόφωνα η βασική εγκύκλιος για τους κανόνες, τις αρχές και την οργάνωση της εκλογής των Συνέδρων στο Ιδρυτικό Συνέδριο του Κινήματος Αλλαγής. Τα βασικά σημεία της εγκυκλίου είναι τα ακόλουθα:

Με απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου και της Οργανωτικής Επιτροπής την Κυριακή 4 Μαρτίου 2018 θα διενεργηθεί ψηφοφορία για την εκλογή των 2.000 Συνέδρων που θα συμμετάσχουν στο Ιδρυτικό Συνέδριο της 16ης Μαρτίου 2018.

Δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι είχαν εγγραφεί ως μέλη του Κινήματος Αλλαγής κατά τη διαδικασία εκλογής της Επικεφαλής του την 12η Νοεμβρίου 2017 ή εγγραφούν ηλεκτρονικά μέχρι τα μεσάνυχτα της 22ας Φεβρουάριου 2018.

Όσοι, έλαβαν μέρος στην εκλογή Επικεφαλής της 12ης Νοεμβρίου 2017, ως φίλοι θα πρέπει να εγγραφούν ως νέα μέλη για να έχουν δικαίωμα ψήφου στην εκλογή συνέδρων στο Ιδρυτικό Συνέδριο.

Με την εγκύκλιο οργανώνεται βήμα προς βήμα η διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Σε κάθε περίπτωση κενού ή ασάφειας θα ισχύει η εθνική εκλογική νομοθεσία, όπως ερμηνεύεται από τα αρμόδια δικαστήρια. Βάση της οργάνωσης αυτής είναι οι Καλλικρατικοί Δήμοι, τα Δημοτικά Διαμερίσματα των δυο πόλεων, Αθηνών και Πειραιά, και οι πόλεις του Εξωτερικού.

Στην εγκύκλιο αναφέρονται τα όργανα διενέργειας των εκλογών καθώς και οι αρμοδιότητες.

Όλες οι αναγκαίες αποφάσεις, πληροφορίες, οδηγίες και εγκύκλιοι θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα www.kinimaallagis.gr

Διατηρείται όλο το δίκτυο στελεχών, με την επωνυμία «Δίκτυο Εμπιστοσύνης», όπως αυτό ιδρύθηκε, διαμορφώθηκε και λειτούργησε για την εκλογή της Επικεφαλής του νέου φορέα.

Διατηρούνται όλα τα εκλογικά κέντρα που είχαν λειτουργήσει για την εκλογή της Επικεφαλής την 12η Νοεμβρίου 2017. Μπορεί βέβαια η επιτροπή να αποφασίσει τη μη λειτουργία εκλογικών κέντρων, αν στις εκλογές της 12ης Νοεμβρίου είχε προσέλθει μικρός αριθμός εκλογέων. Αυτό, όμως, θα αποφασισθεί με ενιαίο κριτήριο.

Όλα τα μέλη για να συμμετέχουν στη ψηφοφορία θα πληρώσουν ένα (1) ευρώ.

Θα πραγματοποιηθεί επικαιροποίηση των στοιχείων των μελών καθώς και εγγραφή νέων στην ιστοσελίδα www.kinimaallagis.gr έως τα μεσάνυχτα της 22ας Φεβρουάριου 2018. Η επικαιροποίηση των στοιχείων θα είναι χρήσιμη για να προσδιορισθεί το εκλογικό κέντρο που το μέλος του νέου φορέα θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα.

Έχει αποφασισθεί από την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου, ο αριθμός των 2.000 συνέδρων που θα εκλεγούν στις εκλογές της 4ης Μαρτίου 2018. Η κατανομή τους στους Δήμους και τα Δημοτικά Διαμερίσματα θα γίνει με την εφαρμογή δύο (2) ισοδύναμων κριτηρίων: α)του πληθυσμού των Δήμων και των δημοτικών διαμερισμάτων ανάλογα όπως αυτός έχει καταγραφεί κατά την τελευταία εθνική απογραφή του Μαρτίου του 2011 και β) των εκλογέων που έλαβαν μέρος στη ψηφοφορία της 12ης Νοεμβρίου 2017.

Στις πόλεις του εξωτερικού, ο αριθμός των συνέδρων θα καθοριστεί με βάση το κριτήριο όλων όσοι ψήφισαν στις εκλογές της 12ης Νοεμβρίου 2017.

Ποσοστό 30% σε κάθε Δήμο ή δημοτικό διαμέρισμα ή πόλη του εξωτερικού θα είναι από κάθε φύλο. Αν ο αριθμός αυτός έχει δεκαδικό στοιχείο, ο αριθμός των Συνέδρων από κάθε Δήμο ή Δημοτικό Διαμέρισμα ή πόλη του Εξωτερικού θα είναι ο αμέσως μεγαλύτερος ακέραιος, εφ’ όσον τα δεκαδικά ψηφία είναι από 0,5 και πάνω. Η πιο πάνω διάταξη δεν ισχύει στην περίπτωση που ο αριθμός των Συνέδρων ανά Δήμο, Δημοκρατικό Διαμέρισμα ή πόλη του Εξωτερικού δεν ξεπερνά τον αριθμό δύο (2)

Οποιοδήποτε μέλος του Κινήματος Αλλαγής μπορεί να είναι υποψήφιος για την εκλογή του ως σύνεδρος για το συνέδριο. Η υποβολή της υποψηφιότητας μπορεί να γίνει μέσα από την ιστοσελίδα www.kinimaallagis.gr καταβάλλοντας το ποσό των δέκα (10) ευρώ ηλεκτρονικά.

Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι σύζυγοι ή συγγενείς του υποψηφίου έως και τρίτου βαθμού. Τα ψηφοδέλτια να έχουν ενιαίο σχήμα και θα επιτρέπεται να τίθεται μόνο ένας σταυρός προτίμησης.

Οργανώνεται η ημέρα της εκλογής συνέδρων με τρόπο ανάλογο με τα ισχύοντα στις εθνικές εκλογές. Τίθεται ερμηνευτικός κανόνας ότι τα ψηφοδέλτια σε περίπτωση αμφιβολίας κρίνονται ως έγκυρα. Προβλέπονται ενστάσεις και ενώπιον των εφορευτικών επιτροπών και ενώπιον της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τους Συνέδρους.

In this article

Join the Conversation