Ν.Ε ΣΥΡIZA για το ΤΕΙ: “Αυτά προτείνουμε. Οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια θα βρει απέναντι την κοινωνία”

Στα πλαίσια του διαλόγου που διεξάγεται για την διαμόρφωση του Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας στην Ήπειρο, με συμμετέχοντες το ΤΕΙ Ηπείρου, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το...

Στα πλαίσια του διαλόγου που διεξάγεται για την διαμόρφωση του Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας στην Ήπειρο, με συμμετέχοντες το ΤΕΙ Ηπείρου, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Υπουργείο Παιδείας  θεωρούμε καθήκον μας και χρήσιμο να καταθέσουμε την άποψή μας, προκειμένου να φτάσουμε σε μια θετική εξέλιξη, τόσο για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που βρίσκονται στο νομό μας, όσο και για τις τοπικές κοινωνίες.

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στη Θεσπρωτία, όπως διαμορφώθηκε με το ΠΔ 84/2013, έχει ως εξής:

Άρθρο 4 1.α) Το Τμήμα Ιχθυοκομίας-Αλιείας του Παραρτήματος Ηγουμενίτσας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου με έδρα την Ηγουμενίτσα, το Τμήμα Υδατοκαλλιεργειών και Αλιευτικής Διαχείρισης της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου με έδρα το Μεσολόγγι, το Τμήμα Μηχανολογίας Και Υδάτινων Πόρων του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου με έδρα το Μεσολόγγι και το Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών του Παραρτήματος Μουδανιών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης με έδρα τα Μουδανιά συγχωνεύονται σε Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδος με έδρα το Μεσολόγγι.

Άρθρο 4 δ) Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Παραρτήματος Ηγουμενίτσας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου με έδρα την Ηγουμενίτσα και το Τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο του Παραρτήματος Ηγουμενίτσας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου με έδρα την Ηγουμενίτσα συγχωνεύονται σε Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου με έδρα την Ηγουμενίτσα και εισαγωγικές κατευθύνσεις με χωριστό αριθμό εισακτέων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: α) Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας β) Διοίκηση Επιχειρήσεων, η οποία θα έχει και κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου: β.α) Διοίκηση Επιχειρήσεων β.β) Εφαρμοσμένες Ξένες Γλώσσες στη Διοίκηση και την Οικονομία. Το Τμήμα που προκύπτει από τη συγχώνευση έχει το γνωστικό αντικείμενο των συγχωνευομένων Τμημάτων.

Άρθρο 6 3.Το Τμήμα Οπτικής και Οπτομετρίας του Παραρτήματος Ηγουμενίτσας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου καταργείται.

Άρθρο 7 Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Το Τ.Ε.Ι. Ηπείρου αποτελείται από τις εξής Σχολές:

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, με έδρα την Ηγουμενίτσα, η οποία συγκροτείται από τα εξής Τμήματα: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα την Ηγουμενίτσα και εισαγωγικές κατευθύνσεις με χωριστό αριθμό εισακτέων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: α) Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, β) Διοίκηση Επιχειρήσεων, η οποία θα έχει και κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου: β.α) Διοίκηση Επιχειρήσεων και β.β) Εφαρμοσμένες Ξένες Γλώσσες στη Διοίκηση και την Οικονομία
2) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με έδρα την Πρέβεζα.

Προκειμένου να προσελκύσει επιπλέον υποψήφιους και να γίνει βιώσιμο το τμήμα, η πανεπιστημιακή κοινότητα με αποφάσεις των συλλογικών οργάνων της εισηγείται την μετατροπή της κατεύθυνσης προχωρημένου εξαμήνου «Εφαρμοσμένες Ξένες Γλώσσες στη Διοίκηση και την Οικονομία» σε εισαγωγική. Χαρακτηριστικά τονίζεται: «Οι υπάρχουσες υποστηρικτικές δομές και το ανθρώπινο δυναμικό του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηπείρου κρίνονται επαρκείς για να ανταποκριθούν στην αλλαγή, η οποία δεν επιφέρει επιπλέον κόστος στον κρατικό προϋπολογισμό, ούτε απαιτεί πρόσθετους πόρους».

Συγκεκριμένα προτείνονται ως Εισαγωγικές κατευθύνσεις:
α) Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
β) Διοίκηση Επιχειρήσεων
γ) Εφαρμοσμένες Ξένες Γλώσσες στη Διοίκηση και την Οικονομία.

Οι σχετικές αποφάσεις προκύπτουν από την γενική συνέλευση του τμήματος Διοίκησης επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηπείρου με την πράξη 18/12-12-2016, από το Συμβούλιο του ΤΕΙ Ηπείρου στη συνεδρίαση  12/21-12-2016 (ΑΔΑ 67ΧΦ4691ΟΙ-ΠΤ7) και την θετική γνώμη του Συμβουλίου της Αρχής Διασφάλισης και πιστοποίησης της Ποιότητας Α.ΔΙ.Π (συνεδρίαση 50η / 27-03-2017).

Θεωρούμε ότι η υπάρχουσα κατάσταση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση απέχει παρασάγγας από τις δικές μας αντιλήψεις και δεν ανταποκρίνεται στις ακαδημαϊκές, κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες της εποχής.

Αντιμετωπίζουμε θετικά το διάλογο και  οποιαδήποτε προσπάθεια της πολιτείας για τη δημιουργία του Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας με τη συνεργασία Πανεπιστημίων, Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.Οι εγκληματικές πολιτικές και τα λάθη των προηγούμενων κυβερνήσεων (Σαμαρά-Βενιζέλου, με το σχέδιο «Αθηνά») στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στη χώρα γενικά αλλά και στη Θεσπρωτία ειδικότερα, δεν πρέπει να επαναληφθούν. Η «εν κρυπτώ» μεταφορά του Τμήματος Ιχθυοκομίας-Αλιείας στο Μεσολόγγι, η κατάργηση του Τμήματος «Οπτικής και Οπτομετρίας» και η υποβάθμιση του εναπομείναντος τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων υπάκουε σε συντεχνιακά συμφέροντα μερίδας Πανεπιστημιακών καθηγητών και σε πολιτικά τοπικά συμφέροντα, αποσυνδέοντας την εκπαίδευση από τις ανάγκες του τοπικού αναπτυξιακού μοντέλου, υπονομεύοντας το μέλλον του.

Eκφράζουμε την ανησυχία μας και τονίζουμε κατηγορηματικά ότι οι αποφάσεις, οι οποίες θα αποτελέσουν την προοδευτική απάντηση του δικού μας πολιτικού σχεδίου, οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τόσο ακαδημαϊκά κριτήρια (προγράμματα σπουδών και στελέχωση), όσο όμως και τις ανάγκες της κάθε περιοχής στα πλαίσια μιας ισόρροπης Περιφερειακής Ανάπτυξης και της μείωσης των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων.

Η Θεσπρωτία, μια παραμεθόρια περιοχή, από τους φτωχότερους νομούς της χώρας, με εσωτερική και εξωτερική μετανάστευση των νέων, με γερασμένο πληθυσμό, υψηλό ποσοστό ανεργίας έχει ακόμη περισσότερο ανάγκη να συνεχίσει να υπάρχει στο χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τουλάχιστον ένα τμήμα 4ετους φοίτησης. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει κίνδυνος να υπονομευθούν οι αναπτυξιακές προοπτικές του Νομού και να περιέλθει σε ακαδημαϊκή και πολιτιστική απομόνωση.

Εν κατακλείδι ζητάμε:

α) Την έκδοση Π.Δ., όπως σαφώς προβλέπεται από το Νόμο 4485 άρθρο 84 Παράγραφος 6,  για την αλλαγή της εισαγωγικής κατεύθυνσης που θα καταστήσει το υπάρχον τμήμα βιώσιμο, όπως το ζητά και η ακαδημαϊκή κοινότητα, καθώς και την διερεύνηση δημιουργίας κάποιου νέου τμήματος που θα εξυπηρετεί τις σύγχρονες ανάγκες, πχ. Μεταφορών-Επικοινωνιών και Ναυτιλιακών Σπουδών, του οποίου οι απόφοιτοι  θα στελεχώσουν τις νέες υπηρεσίες και θα δώσουν περαιτέρω ώθηση στην ανάπτυξη της περιοχής μας, την οποία έχει ξεκινήσει ήδη το ραγδαία αναπτυσσόμενο λιμάνι της Ηγουμενίτσας.

β) Να αξιοποιήσουμε τα νέα 2ετή προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης για αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), τα οποία παρέχουν διπλώματα επιπέδου 5 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων και στην Θεσπρωτία. Ως αποτέλεσμα θα ιδρυθεί ένα αξιόπιστο, με κύρος και εκπαιδευτική ποιότητα πρόγραμμα, προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες της περιοχής, το οποίο όχι μόνο θα δίνει διέξοδο στους αποφοίτους των ΕΠΑΛ, ώστε αποκτώντας τις κατάλληλες γνώσεις να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στην περιοχή μας, αλλά θα προσελκύει φοιτητές και από την υπόλοιπη Ελλάδα.

Οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια, η οποία δεν θα λαμβάνει υπόψη τα παραπάνω, πολλώ δε μάλλον, το κλείσιμο του ΤΕΙ Ηγουμενίτσας θα βρει απέναντι σύσσωμη την Θεσπρωτική κοινωνία με ότι αυτό συνεπάγεται.

In this article

Join the Conversation