Φόρο 5% στους δήμους, απο τις εταιρείες που θα εκμεταλλεύονται κοιτάσματα υδρογονανθράκων

Φόρο 5% επί του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος θα αποδίδουν στους οικείους Δήμους και Περιφέρειες, οι εταιρείες που θα εκμεταλλεύονται κοιτάσματα υδρογονανθράκων. Στην καταβολή του σχετικού φόρου που νομοθετήθηκε...

Φόρο 5% επί του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος θα αποδίδουν στους οικείους Δήμους και Περιφέρειες, οι εταιρείες που θα εκμεταλλεύονται κοιτάσματα υδρογονανθράκων.

Στην καταβολή του σχετικού φόρου που νομοθετήθηκε το 2011 και επανήλθε για κύρωση στη Βουλή, υποχρεούνται οι εταιρείες που θα εκμεταλλευτούν κοιτάσματα στη Βορειοδυτική Πελοπόννησο, την Αιτωλοακαρνανία, την Ήπειρο και στο Ιόνιο.

Πιο συγκεκριμένα κατατέθηκαν στη Βουλή τέσσερα νομοσχέδια του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας που αφορούν στην κύρωση συμβάσεων μίσθωσης για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. Τα σχέδια νόμου έρχονται μετά από μια παύση 3,5 ετών, καθώς οι τελευταίοι αντίστοιχοι νόμοι ψηφίστηκαν το 2014 (Νόμοι 4298/2014, 4299/2014, 4300/2014)

Σύμφωνα με τις Εκθέσεις του Γ.Λ.Κ. και τα 4 ν/σ επιφέρουν “επί του προϋπολογισμού των οικείων Ο.Τ.Α.”: “μελλοντική ενδεχόμενη ετήσια αύξηση εσόδων, από την είσπραξη του προβλεπόμενου περιφερειακού φόρου 5%, που θα καταβάλει ο Μισθωτής ή κάθε Συμμισθωτής (κατά περίπτωση), κατά το Στάδιο Εκμετάλλευσης, το ύψος των οποίων εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα”.

Ειδικότερα, τα σχέδια νόμου αφορούν συμβάσεις μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των εταιρείων “EnergeanOil&Gas, “Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.”,  “Total E&P Greece B.V” και “Edison International S.p.A.”

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!