Την Τρίτη το δημοτικο συμβούλιο που προκάλεσε η αντιπολίτευση

Ύστερα από αίτηση του συνόλου των Συμβούλων της μειοψηφίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παραγ. 2 του Ν. 3852/2010, σας παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική...

Ύστερα από αίτηση του συνόλου των Συμβούλων της μειοψηφίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παραγ. 2 του Ν. 3852/2010, σας παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου (Δημαρχιακό Μέγαρο – οδός Κ. Καραμανλή 179 – Παραμυθιά) την 27η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, με θέματα ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1o:Ενημέρωση για την πορεία και την κατάσταση και τα προβλήματα που ανέκυψαν από το έργο Αποχέτευσης Παραμυθιάς – Καρυωτίου και λήψη απόφασης για ενέργειες και χειρισμούς για την αντιμετώπιση αυτών, επ΄ ωφελεία του Δήμου Σουλίου και των δημοτών

ΘΕΜΑ 2o:Ενημέρωση για την κατάσταση ΒΙΟΠΑΘΕ Α.Ε στο οποίο πλειοψηφικός εταίρος είναι o ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ και λήψη απόφασης για την προώθηση και επίλυση των θεμάτων και προβλημάτων που υφίστανται και εκκρεμούν σε αυτό


In this article

Join the Conversation