221.000€ απο το νέο προγραμμα «ΦιλόΔημο ΙΙ»

Ενα ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης θεσμοθέτησε η Κυβέρνηση και το οποιο διαδέχεται τον «Θησέα». Πρόκειται για τον «ΦιλόΔημο ΙΙ», το Ο Υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης υπέγραψε τις δύο πρώτες προσκλήσεις...

Ενα ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης θεσμοθέτησε η Κυβέρνηση και το οποιο διαδέχεται τον «Θησέα». Πρόκειται για τον «ΦιλόΔημο ΙΙ», το

Ο Υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης υπέγραψε τις δύο πρώτες προσκλήσεις με συνολικό προυπολογισμό 110 εκατομμυρίων ευρώ.

Η μία αφορά στην προμήθεια μηχανημάτων έργου ύψους 60 εκατ. ευρώ και η δεύτερη στην υλοποίηση έργων συντήρησης σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων ύψους 50 εκατ. ευρώ.

Σταδιακά θα τεθούν πλήρως στη διάθεση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης οι προβλέψεις και των δύο νέων χρηματοδοτικών εργαλείων («ΦιλόΔημος» Ι και ΙΙ), συνολικού ύψους 740 εκατ. ευρώ για το 2018 με στοχευμένες δράσεις που έχουν άμεση και απτή θετική επίδραση στην καθημερινή ζωή του πολίτη.

Στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης, για την προμήθεια μηχανημάτων:
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 190.000
ΣΟΥΛΙΟΥ 180.000
ΦΙΛΙΑΤΩΝ 200.000

Τα κονδύλια για την υλοποίηση έργων συντήρησης σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων κατανέμονται ως εξής:
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 148.600,
ΣΟΥΛΙΟΥ 41.800
ΦΙΛΙΑΤΩΝ 25.200
In this article

Join the Conversation