Όλες οι λεπτομέρειες για το «εξοικονόμηση κατ΄οίκον». Του Νίκου Σπυρόπουλου

Εγκρίθηκε ο πολυαναμενόμενος οδηγός εφαρμογής του προγράμματος «εξοικονόμησηκατ΄οίκον ΙΙ». Και στις 28 Φεβρουαρίου 2018 θα ανοίξει και η διαδικτυακή πύλη τουπρογράμματος http://exoikonomisi.ypean.gr που θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι ναυποβάλλουν...

Εγκρίθηκε ο πολυαναμενόμενος οδηγός εφαρμογής του προγράμματος «εξοικονόμησηκατ΄οίκον ΙΙ».

Και στις 28 Φεβρουαρίου 2018 θα ανοίξει και η διαδικτυακή πύλη τουπρογράμματος http://exoikonomisi.ypean.gr που θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι ναυποβάλλουν την αίτησή τους για ένταξη.Ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών που πολλοί ανέμεναντην έναρξή του

Τι πρέπει να γνωρίζει κάποιος για το πρόγραμμα πριν απευθυνθεί σε ενεργειακό επιθεωρητήπου θα τον κατατοπίσει πλήρως για την ατομική του περίπτωση:

1. έναρξη υποβολής αιτήσεων 28/02/2018

2. μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός 25.000,00ευρώ

3. ποσοστό επιχορήγησης: εξαρτάται από το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα καιπροσαυξάνεται κατά 5% ανά προστατευόμενο μέλος, όπως φαίνεται στον πίνακα πουακολουθεί.


4. το ποσό πέραν της επιδότησης μπορεί να είναι από τραπεζικό δανεισμό με επιδοτούμενοεπιτόκιο ή από ίδια κεφάλαια, με τις διαδικασίες που ορίζει ο οδηγός εφαρμογής τουπρογράμματος.5.παρεμβάσεις που είναι επιλέξιμες:
5.1. αντικατάσταση κουφωμάτων
5.2. τοποθέτηση συστημάτων σκίασης
5.3. τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένου τουδώματος/ στέγης και Pilotis.
5.4. αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης5.6. αναβάθμιση συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσηςΓια τα πιο πάνω αναφερόμενα στον οδηγό εφαρμογής του προγράμματος υπάρχουν αναλυτικάγια το καθένα τιμές και χαρακτηριστικά των υλικών και του εξοπλισμού που θαχρησιμοποιηθεί και οι δεσμεύσεις για αυτά.
Ποια βήματα ( επιγραμματικά) πρέπει να ακολουθήσει κάποιος ώστε να συντάξει σωστά τοαίτημα του;
Α. επιλογή ενεργειακού επιθεωρητή και συμβούλου έργου
Β. συνεργασία μαζί του για την συγκέντρωση απαιτούμενων δικαιολογητικών ( Ε1, Ε9,εκκαθαριστικό, άδεια οικοδομής, νομιμοποίηση κλπ) και σύνταξη του πρώτου(ΠΕΑ)-ενεργειακό πιστοποιητικό με την επιλογή των παρεμβάσεων (προσφορές απόκαταρτισμένα συνεργεία και καταστήματα με υλικά και εξοπλισμό) που απαιτούνταιγια την ενεργειακή αναβάθμιση της μονοκατοικίας, μεμονωμένου διαμερίσματος, μέρους ήτου συνόλου της πολυκατοικίας
.Γ. επιλογή χρηματοδότησης ιδίας συμμετοχής με δανεισμό η ίδια κεφάλαια.
Δ. υποβολή αιτήματος
Ε. λοιπές ενέργειες ,χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των παρεμβάσεων μετά την έγκριση τουαιτήματος περιέχονται αναλυτικά στον οδηγό εφαρμογής του προγράμματος.
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ
 
In this article

Join the Conversation