Μνημονιο Συνεργασίας ΓΓΠΠ και ΙΓΜΕ για τον άλσος Γαλατά και το ρέμα Κρυσταλλοπηγής Παραμυθιάς

Στο πλαίσιο ενεργοποίησης του Μνημονίου Συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) και του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) και σε συνέχεια σχετικού αιτημάτος του δήμου Σουλίου...

Στο πλαίσιο ενεργοποίησης του Μνημονίου Συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) και του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) και σε συνέχεια σχετικού αιτημάτος του δήμου Σουλίου και της Περιφέρειας Ηπείρου, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Καπάκης, ζήτησε με κατεπείγοντα έγγραφα προς το ΙΓΜΕ την πραγματοποίηση τεχνικογεωλογικής αναγνώρισης από την Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης του ΙΓΜΕ.

Σκοπός, η εξέταση κατολισθητικών φαινομένων και των επιπτώσεών τους, καθώς και την εκτίμηση της επικινδυνότητας για τις επηρεαζόμενες κατασκευές στον  Περιφεριακό Αγίου Δονάτου Παραμυθιάς (θέση Γαλατά), καθώς και σε περιοχή της Τ.Κ. Κρυσταλλοπηγής του Παραμυθιάς.

Βάσει του Μνημονίου Συνεργασίας, ο δήμος  Σουλίου δύναται να λάβει εντός 24 έως 36 ωρών εισηγήσεις από το ΙΓΜΕ, σχετικά με την επικινδυνότητα των φαινομένων και την ασφάλεια των επηρεαζόμενων κατασκευών, συνοδευόμενες από πρόταση μέτρων, με στόχο τον άμεσο περιορισμό των επιπτώσεων.

In this article

Join the Conversation