Προς εκμίσθωση 5 δημοτικές εκτάσεις 100 στρεμμάτων. Δείτε τις περιοχές

Την εκμίσθωση 5 καλλιεργήσιμων δημοτικών εκτάσεων, με δημοπρασία, τους όρους της οποίας θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αποφάσισε ομόφωνα το τελευταίο δημοτικό συμβούλιο,...

Την εκμίσθωση 5 καλλιεργήσιμων δημοτικών εκτάσεων, με δημοπρασία, τους όρους της οποίας θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αποφάσισε ομόφωνα το τελευταίο δημοτικό συμβούλιο, σε Γαρδικι, Γλυκή και Σκάνδαλο.

1. ΓΑΡΔΙΚΙ, θέση ΧΑΛΙΚΙΑ, αρ. τεμ 37 , στρέμματα 8,2

2. ΓΛΥΚΗ, θέση ΠΑΝΑΓΙΕΣ, αρ. τεμ 19 , στρέμματα 38

3. ΣΚΑΝΔΑΛΟ, θέση ΑΜΠΟΥΛΑΣ, αρ. τεμ 70, στρέμματα 12

4. ΣΚΑΝΔΑΛΟ, θέση ΦΕΡΑ 69, αρ. τεμ, στρέμματα 10

5. ΣΚΑΝΔΑΛΟ, θέση ΦΕΡΑ 58, αρ. τεμ, στρέμματα 29,5

Η εκμίσθωση των παραπάνω καλλιεργήσιμων δημοτικών εκτάσεων, θα γίνει με δημοπρασία, τους όρους της οποίας θα καθορίσει σύντομα, η Οικονομική Επιτροπή

In this article

Join the Conversation