ΕΠΑΛ Παραμυθιάς: Εκθεση Σκίτσου στο Θέατρο Καρκαμίσι, για την “Ελληνική Επανάσταση του 1821”