Ένωση Αγροτών: Ημερίδα για το πρόγραμμα ΟΕΦ και τις νέες κελλιεργητικές τεχνικές