Προς εκμίσθωση 14 δημοτικές εκτάσεις, 97 στρεμμάτων. Δείτε τις περιοχές

Την εκμίσθωση με δημοπρασία καλλιεργήσιμων δημοτικών εκτάσεων αποφάσισε στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο, ο δήμος Σουλίου. Η εκμίσθωση των παραπάνω καλλιεργήσιμων δημοτικών εκτάσεων, θα γίνει με δημοπρασία, τους όρους...

Share

Την εκμίσθωση με δημοπρασία καλλιεργήσιμων δημοτικών εκτάσεων αποφάσισε στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο, ο δήμος Σουλίου.

Η εκμίσθωση των παραπάνω καλλιεργήσιμων δημοτικών εκτάσεων, θα γίνει με δημοπρασία, τους όρους της οποίας θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και θα ανακοινωθούν σύντομα.

Οι εκτάσεις:

1. ΚΑΡΥΩΤΙΟΥ, θέση ΒΟΘΡΟΙ 6432 τ.μ

2 .ΚΑΡΥΩΤΙΟΥ, θέση ΠΛΑΤΑΝΙΑ 3804 τ.μ

3. ΚΑΡΥΩΤΙΟΥ, θέση ΠΛΑΤΑΝΙΑ 8433 τ.μ

4. ΞΗΡΟΛΟΦΟΥ, θέση ΡΑΧΟΥΛΙ 18350 τ.μ

5. ΞΗΡΟΛΟΦΟΥ, θέση ΡΑΧΟΥΛΙ 9100 τ.μ

6. ΞΗΡΟΛΟΦΟΥ, θέση ΞΗΡΟΛΟΦΟΣ 5826 τ.μ

7. ΞΗΡΟΛΟΦΟΥ, θέση ΞΗΡΟΛΟΦΟΣ 15414 τ.μ

8. ΞΗΡΟΛΟΦΟΥ, θέση ΞΗΡΟΛΟΦΟΣ 3953 τ.μ

9. ΞΗΡΟΛΟΦΟΥ, θέση ΞΗΡΟΛΟΦΟΣ 10388 τ.μ

10. ΣΕΒΑΣΤΟΥ, θέση ΣΕΒΑΣΤΟ 5207 τ.μ

11. ΣΕΒΑΣΤΟΥ, θέση ΣΕΒΑΣΤΟ 1652 τ.μ

12. ΣΕΒΑΣΤΟΥ, θέση ΣΕΒΑΣΤΟ 4597 τ.μ

13. ΣΕΒΑΣΤΟΥ, θέση ΣΕΒΑΣΤΟ 2463 τ.μ

14.  ΣΕΒΑΣΤΟΥ, θέση ΣΕΒΑΣΤΟ 1984 τ.μ

In this article

Join the Conversation