Επιστολή Φάμελου για την καθυστέρηση στα οικιστικά περιγράμματα. Προθεσμία μέχρι 15.5

Τα οικιστικά περιγράμματα του δήμου Σουλίου στους δασικούς χάρτες καλείται να οριοθετήσει η δημοτική αρχή, η οποία έλαβε και νέα επιστολή υπενθύμισης από τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος κι...

Τα οικιστικά περιγράμματα του δήμου Σουλίου στους δασικούς χάρτες καλείται να οριοθετήσει η δημοτική αρχή, η οποία έλαβε και νέα επιστολή υπενθύμισης από τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος κι Ενέργειας Σωκράτη Φάμελλο.

Πρόκειται για υποχρέωση που έπρεπε να είχε εκπληρωθεί από το τέλος του 2017 και στην οποία ανταποκρίθηκε το ένα τρίτο των Δήμων της χώρας.

Η οριοθέτηση στους δασικούς χάρτες των ορίων των οικισμών και των οικιστικών πυκνώσεων αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για την ορθή ανάρτησή τους, την πληροφόρηση του πολίτη και την προστασία των δικαιωμάτων τους, καθώς θα συμβάλει στη μείωση της ανάγκης για υποβολή αντίρρησης από την πλευρά των πολιτών, στην ασφάλεια δικαίου, καθώς και στην επιτάχυνση του έργου των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων.

Σύμφωνα με το νόμο 3889/2010 οριοθετούνται τα παρακάτω περιγράμματα:

Από την Υπηρεσία Δόμησης τα εγκεκριμένα σχέδια πόλης του Δήμου (παρ. 2α άρθρου 23)

Από την ίδια υπηρεσία τυχόν άλλα σχέδια πόλης του Δήμου (παρ. 2β άρθρου 23)

Από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου οι οικιστικές πυκνώσεις (παρ. 4 άρθρου 23) μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Σ. Φάμελλος υπενθυμίζει την από 5 Μαρτίου 2018 προηγούμενη επιστολή του για το ίδιο θέμα και επισημαίνει ότι μόλις 15 δήμοι έχουν συμμορφωθεί και εφαρμόσει το παραπάνω νομικό πλαίσιο από τότε.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός κλείνει την επιστολή παρακαλώντας τους εναπομείναντες Δημάρχους για την άμεση ενεργοποίηση των υπηρεσιών τους, ώστε να συμβάλλουν τα μέγιστα τόσο στο έργο των δασικών χαρτών, όσο και στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των πολιτών τους, καθώς η καταληκτική ημερομηνία της 15ης Μαΐου 2018 πλησιάζει.

Στην Ηπειρο εκτος απο την Παραμυθιά, καθυστερήσεις υπάρχουν και στους εξης δήμους: ΑΡΤΑΙΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, ΖΗΡΟΥ, ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ, ΠΑΡΓΑΣ και ΦΙΛΙΑΤΩΝ

In this article

Join the Conversation