Ερώτηση Γιόγιακα για την απώλεια δημόσιων εσόδων από τη διέλευση φορτηγών τρίτων χωρών

Ερωτάται ο υπουργός, ποια μέτρα προτίθεται να λάβει με σκοπό τη διεξαγωγή ελέγχων για την καταβολή των νόμιμων δασμών και τελών από τα εισερχόμενα στην Ελλάδα φορτηγά τρίτων...

Tη λήψη μέτρων για τον έλεγχο φορτηγών τρίτων χωρών στους μεθοριακούς σταθμούς της χώρας προκειμένου να καταβάλλονται οι νόμιμοι δασμοί ζητεί ο Βασίλης Γιόγιακας με Ερώτησή του προς τον Υπουργό Οικονομικών. Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών

ΘΕΜΑ: «Απώλεια εσόδων λόγω της ανεξέλεγκτης διέλευσης φορτηγών τρίτων χωρών»

Σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία τα προερχόμενα από τρίτες χώρες φορτηγά οχήματα που εισέρχονται σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπεται να έχουν στις δεξαμενές καυσίμων τους έως 200 λίτρα πετρελαίου. Για την υπερβάλλουσα ποσότητα καυσίμου, η οποία πρέπει να καταμετράται στον εκάστοτε μεθοριακό σταθμό της χώρας εισόδου, επιβάλλεται δασμός.Αποτελεί ωστόσο κανόνα τα προερχόμενα φορτηγά οχήματα από Τουρκία και άλλες χώρες όπως το Ιράν, το Αζερμπαϊτζάν και η Γεωργία να εισέρχονται στη χώρα μας με 1.000 και πλέον λίτρα στη δεξαμενή καυσίμου τους, έχοντας εφοδιαστεί με φθηνότερο – αφορολόγητο – καύσιμο σε συνοριακούς σταθμούς της Τουρκίας. Προκειμένου τα φορτηγά αυτά να μην καταβάλλουν δασμό για την υπερβάλλουσα ποσότητα καυσίμου εισέρχονται από την Τουρκία στη Βουλγαρία και στη συνεχεία εισέρχονται στον ελλαδικό χώρο είτε μέσω των συνοριακών σταθμών Ορμένιου και Προμαχώνα.Η ανεξέλεγκτη διέλευση φορτηγών επιφέρει σημαντική απώλεια εσόδων για τα δημόσια ταμεία. Μόνο από τη μη καταβολή του φόρου (δασμού) καυσίμου, του τέλους διέλευσης και των διοδίων τα απολεσθέντα έσοδα αγγίζουν τα 70 εκατ. ευρώ ετησίως καθώς υπολογίζονται σε 1.000 ευρώ ανά διερχόμενο φορτηγό, επί 200 φορτηγά που διέρχονται ημερησίως από τους μεθοριακούς σταθμούς των Κήπων και των Ευζώνων.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Εάν και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει με σκοπό τη διεξαγωγή των προβλεπόμενων ελέγχων σε μεθοριακούς σταθμούς της χώρας μας και την καταβολή των νόμιμων δασμών και τελών από τα εισερχόμενα στην Ελλάδα φορτηγά τρίτων χωρών.

In this article

Join the Conversation