Συνεχιζούν να σηματοδοτούν και να καθαριζουν τα πεζοπορικά μονοπάτια της Λαμπανιτσας

Ένα μονοπάτι που είναι η απαρχή για την αξιοποίηση της τοποθεσίας ως πεδίο (πίστες) αναρρίχησης, ώστε η Λαμπανίτσα

Oλοκληρώθηκε κατά ένα μεγάλο ποσοστό απο την εθελοντική ομάδα του συλλογου Λαμπανιτσας Παραμυθιάς, ο καθαρισμός και η σήμανση του μονοπατιού που ξεκινάει από την Βρύση της Λαμπανίτσας, περνάει από το Λιθάρι της Τσάνως και θα καταλήγει στην βάση του Γλιστερού.

Ένα μονοπάτι που είναι η απαρχή για την αξιοποίηση της τοποθεσίας ως πεδίο (πίστες) αναρρίχησης, ώστε η Λαμπανίτσα να γίνει πόλος έλξης για αναρριχητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Δειτε φωτογραφίες

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!