Οφειλόμενο καθήκoν για τον ευεργέτη Θεμιστοκλή Ρίγγα | Γράφει ο Θωμάς Οικονόμου

Να ονομαστεί το νέο Δημοτικό Σχολείο Παραμυθιάς στο χώρο που λειτουργεί σήμερα ως Δημοτικό Σχολείο Παραμυθιάς «Θεμιστοκλή Ρίγγα»

Περάσανε 85 ολόκληρα χρόνια από τον θάνατο του ευπατρίδη και ευεργέτη Θεμιστοκλή Ρίγγα του Παναγιώτη , ο οποίος διέθεσε όλη την κληρονομιαία περιουσία του σημαντικής μάλιστα αξίας , με την ιδιόγραφη διαθήκη του στο Α Δημοτικό Σχολείο Παραμυθιάς , συστήνοντας κληροδότημα υπέρ αυτού κατά το αρθ.1967 και επόμενα του Α.Κ με σκοπό την επωφελή χρησιμοποίηση της κληρονομιάς του , για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών του Α΄ Δημοτικου Σχολείου Παραμυθιάς.

Εκτοτε η ειδική ορισθείσα διαχειριστική επιτροπή του κληροδοτήματος Θεμιστοκλή Ρίγγα διοικεί το κληροδότημα και διαχειρίζεται την περιουσία του ευεργέτη – διαθέτη καλύπτοντας τις αναγκαίες δαπάνες λειτουργίας του Α΄ Δημοτικού Σχολείου Παραμυθιάς και των μαθητών αυτού , οι οποίες στις παρούσες αντίξοες οικονομικές συνθήκες θα ήταν σχεδόν αδύνατο να καλυφθούν από οποιαδήποτε άλλη χρηματοδοτική πηγή .

Δυστυχώς η ευτυχώς κατά τη σεβαστή προσωπική άποψη του κάθε Παραμυθιώτη και γονέα , το Α΄ Δημοτικό Σχολείο Παραμυθιάς μεταφέρθηκε και λειτουργεί πλέον κτιριολογικά , σε άλλη θέση εκτός οικισμού της πόλης . Ως ελάχιστο δείγμα τιμής και σεβασμού προς τον διαθέτη , με πρωτοβουλία προφανώς της τότε διαχειριστικής επιτροπής του κληροδοτήματος ανεγέρθηκε προτομή του διαθέτη και τοποθετήθηκε στον αύλειο χώρο του πρώην Α΄ Δημοτικού Σχολείου Παραμυθιάς , το οποίο είναι εγκαταλελειμμένο σήμερα και σε αχρησία ( κατ’ ευφημισμόν ονομάζεται από κάποιους ως σχολείο Βούλγαρη ενώ κατά χρήση μετατράπηκε σε παρκινγκ Βούλγαρη) .

Θεωρώ , ότι για λόγους οφειλόμενης τιμής , αναγνώρισης της προσφοράς και μνήμης του διαθέτη και ευεργέτη Θεμιστοκλή Ρίγγα και προτείνω η διαχειριστική επιτροπή του κληροδοτήματος σε συνεργασία με την Δημοτική Αρχή και τον Διευθυντή του Α΄ Δημοτικού Σχολείου Παραμυθιάς θα πρέπει άμεσα να αναλάβει πρωτοβουλία για να ονομαστεί το νέο Δημοτικό Σχολείο Παραμυθιάς στο χώρο που λειτουργεί σήμερα ως Δημοτικό Σχολείο Παραμυθιάς « Θεμιστοκλή Ρίγγα »

Επίσης, η προτομή του που κοσμεί τον ευεργέτη κρίνεται σκόπιμο να μεταφερθεί στον αύλειο χώρο του νέου και σε λειτουργία πλέον Δημοτικού Σχολείου Παραμυθιάς .

Τέλος , στις 31/12 κάθε έτους , πιστεύω ότι θα πρέπει να τελείται ετήσιο μνημόσυνο στη μνήμη του θανάτου , του παραπάνω ευεργέτη .

Πιστεύω , ότι η πρόταση μου θα εισακουστεί από τους αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς , για την υλοποίηση της , πράγμα που επιβάλλεται πολύ περισσότερο στη παρούσα χρονική συγκυρία και κατάσταση που η έννοια της ευεργεσίας και του εθελοντισμού τείνουν να αποτελέσουν είδος προς εξαφάνιση .

Ας σπεύσουν λοιπόν οι αρμόδιοι αποδεικνύοντας έμπρακτα την αναγνωσιμότητα και την ηθική υποχρέωση έναντι του Θεμιστοκλή Ρίγγα να πράξουν τα αυτονόητα γιατί « Μακάριοι οι ευγνώμονες ευεργετούμενοι όταν τιμούν τους ευεργέτας»

ΥΓ : Επ’ ευκαιρία πρέπει να υλοποιηθεί και η βούληση της δωρήτριας Μαρίας Ρίγγα που δώρισε το παραδοσιακό της γραφείο στο Δήμο Σουλίου , το οποίο παρά την πάροδο της ορισθείσας στο συμβόλαιο δωρεάς προθεσμίας παραμένει ημιτελές για ανεξήγητους λόγους η οποία αν θα ζούσε θα είχε το θεμιτό δικαίωμα να διαμαρτυρηθεί έντονα για την ανεκπλήρωτη δέσμευση του δωρεοδόχουIn this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!