Πάτησε πόδι ο Μητροπολίτης. Στον δήμο οι Μύλοι Σουλίου για 15 χρόνια, με σκοπό την αναστήλωση και ανάδειξή τους.

Μεταβιβάζονται στον δήμο, με σκοπό την υποβολή πρότασης και ένταξης σε πρόγραμμα Leader ή σε άλλη πηγή χρηματοδότησης για την αναστήλωση και την ανάδειξη τους

Τέλος στον παραλογισμό της εκκλησιαστικής επιτροπής του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου  Σαμονίδας, έβαλε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Παραμυθιάς κ.κ Τιτος και μετά από δικό του τελεσίγραφο, οι Μύλοι Σουλίου μεταβιβάζονται στον δήμο, με σκοπό την υποβολή πρότασης και ένταξης σε πρόγραμμα Leader ή σε άλλη πηγή χρηματοδότησης από τον Δήμο Σουλίου για την αναστήλωση και την ανάδειξη τους.

Η χρονικό διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης της χρήσης των Μύλων Σουλίου ορίζεται σε δεκαπέντε έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης παραχώρησης.

Σε περίπτωση που δεν ενταχθεί στο τρέχον πρόγραμμα Leader ή άλλη πηγή χρηματοδότησης εντός πενταετίας από την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης, η παραχώρηση χρήσης των Μύλων Σουλίου θα επανέλθει αυτοδίκαια στην Ενορία Ευαγγελισμού Θεοτόκου Σαμονίδας.

Ο Δήμος Σουλίου θα αναλάβει ως φορέας διαχείρισης κάθε ευθύνη, ενέργεια και έξοδα για την υλοποίηση και την αποκατάσταση του Μύλου, καθώς και τα έξοδα σύνταξης της συμβολαιογραφικής πράξης παραχώρησης δωρεάν χρήσης.

In this article

Join the Conversation