Για 2η χρονια στην Παραμυθιά, “Θερινό Σχολείο” της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών.

Πιο συγκεκριμένα, η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, οργανώνει ενα ταξίδι στο μικρόκοσμο, τον μακρόκοσμο και το σύμπαν για τους μαθητές των τριών τάξεων γυμνασίου και λυκείου.

Για δεύτερη χρονιά θα υλοποιηθεί στην Παραμυθιά το πρόγραμμα “Θερινό Σχολείο” της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών.

Φέτος το ταξίδι σε όλη την Ελλάδα, εκτος απο την Παραμυθιά, περιλαμβάνει την Κεφαλονιά, τη Θεσσαλονίκη, την Αίγινα, τη Σκιάθο, τη Ρόδο, τη Νάξο, τα Γιαννιτσά, το Λαύριο και την Παλλήνη ενώ στοχεύει στη διδασκαλία της Φυσικης Επιστήμης με έναν τρόπο που συνδυάζει την ψυχαγωγία, την επαφή με τη φύση και τις χαρές του καλοκαιριού, αλλά και την επιστημονική γνώση.

Σκοπός του θερινού σχολείου είναι η διδασκαλία της φυσικής να καταστήσει τους μαθητές ικανούς να εκτιμούν το φυσικό κόσμο και να συμβάλλουν στη λήψη αποφάσεων σχετικών με τις μεταβολές, που η ανθρώπινη δραστηριότητα επιφέρει σε αυτόν, χρησιμοποιώντας την επιστημονική γνώση, αναγνωρίζοντας ερωτήματα και εξάγοντας συμπεράσματα που βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα.

Στόχος του Θερινού σχολείου είναι να μελετούν και να αξιολογούν τα δεδομένα που έχουν συλλέξει από την παρατήρηση, την πειραματική διαδικασία, να χρησιμοποιούν την επιστημονική γνώση και μέθοδο καθώς και τις έννοιες που τις περιέχουν, να εφαρμόζουν τις γνώσεις στις ανθρώπινες δραστηριότητες. Ομιλητές-εισηγητές των θερινών σχολείων είναι καταξιωμένοι ακαδημαϊκοί επιστήμονες, ερευνητές και εκπαιδευτικοί με μεγάλη εμπειρία στη διδασκαλία. Τα θερινά σχολεία της Ε.Ε.Φ. απευθύνονται σε απόφοιτους της Β΄ και Γ΄ τάξης Γυμνασίου και Α΄και Β΄τάξης Λυκείου και θα πραγματοποιηθούν με τη συμμετοχή πανεπιστημιακών δασκάλων.

Τα θέματα της Φυσικής που θα αναπτυχθούν είναι τα ακόλουθα:

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΙΧΜΗΣ α) Μηχανική & Εφαρμογές β) Ηλεκτρομαγνητισμός γ) Σχετικότητα δ) Κβαντική Φυσική ε) Κοσμολογία ζ) Τοπολογία & Περιβάλλον στ) Αστροφυσική θ) Αστρονομία ι) Νανοτεχνολογία και εφαρμογές της κ)Cern.

Τα παραπάνω θέματα θα πλαισιωθούν από μια σειρά πειραμάτων που σκοπό έχουν να εισαγάγουν τον μαθητή στην πειραματική μέθοδο απόκτησης και ελέγχου της γνώσης.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
26-30 Αυγούστου στην Αίγινα. ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΣΜΟ ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ
26-31 Aυγούστου στη Νάξο. ΜΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ….ΣΤΗ ΝΑΞΟ
27- 31 Aυγούστου στη Ρόδο. STEM-ΑΠΛΑ ΥΛΙΚΑ
26-31 Αυγούστου στην Κεφαλονιά. ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
31 Αυγούστου-4 Σεπτεμβρίου στο Λουτράκι. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ
5-9 Σεπτεμβρίου στην Σκιάθο. ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
2-6 Σεπτεμβρίου στην Παραμυθιά. ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Το πρόγραμμα του Σχολείου θα αποτελείται από 2 διαλέξεις καθημερινά:
10.00 – 11.30 : Πρωινή Διάλεξη,
12.00 – 13.30 : Μεσημεριανή διάλεξη
19.30 – 21.00 : Δραστηριότητα -Πειραματικές Δραστηριότητες Επισκέψεις-δρώμενα -εκδρομές-ψυχαγωγία
Προϋποθέσεις συμμετοχής: Βαθμός Προαγωγής μεγαλύτερος από 15 ή καλή κατάταξη στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής των ετών 2017- 2018 .

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!