Νέα ημερομηνία για την δημοπρασία 5 δημοτικών εκτάσεων 100 στρεμμάτων στον Αχέροντα

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση 5 αγροτεμαχίων συνολικής έκτασης 97,7 στρεμμάτων. Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στο κοινοτικό κατάστημα Αχέροντα στο Γαρδίκι την η 2...

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση 5 αγροτεμαχίων συνολικής έκτασης 97,7 στρεμμάτων.

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στο κοινοτικό κατάστημα Αχέροντα στο Γαρδίκι την η 2 Μαΐου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 – 12:00 π.μ ενώπιον της Επιτροπής εκμίσθωσης του Δήμου Σουλίου.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα αρχίζει από την υπογραφή της οικίας σύμβασης και θα λήγει στις 31-12-2023 .

Τα αγροτεμάχια:

ΓΑΡΔΙΚΙ, θέση ΧΑΛΙΚΙΑ, αρ. τεμ 37 (διαν. 58) 8,200 στρέμματα
ΓΛΥΚΗ θέση ΠΑΝΑΓΙΕΣ, αρ. τεμ 19 (διαν. 83) 38,000 στρέμματα
ΣΚΑΝΔΑΛΟ θέση ΑΜΠΟΥΛΑΣ, αρ. τεμ 70 (αναδ. 92) 12,000 στρέμματα
ΣΚΑΝΔΑΛΟ θέση ΦΕΡΑ, αρ. τεμ 69 (αναδ. 96) 10,00 στρέμματα
ΣΚΑΝΔΑΛΟ θέση ΦΕΡΑ, αρ. τεμ 58 (αναδ. 96) 29,500 στρέμματα

Κατώτερο μίσθωμα ανά στρέμμα, 10 ευρώ

Στα παραπάνω αγροτεμάχια επιτρέπονται όλες οι μονοετείς καλλιέργειες (π.χ αραβόσιτος, μηδική ,κηπευτικά κλπ) καθώς και η καλλιέργεια αρωματικών φυτών , ενώ δεν επιτρέπονται οι πολυετείς και οι δενδρώδεις καλλιέργειες ή οποιαδήποτε άλλη χρήση.

Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν: Όλοι οι κατοικοδημότες του Δήμου Σουλίου ανεξάρτητα από την έκταση της καλλιεργήσιμης ιδιοκτησίας τους .

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στη δημοπρασία χρεωφειλέτη (στο Δήμο και στον ΤΟΕΒ) του ιδίου ή του/της συζύγου του ή τέκνου του(εκτός και αν το τέκνο διαθέτει δική του αγροτική εκμετάλλευση που προκύπτει από την φορολογική του δήλωση) θα προσκομίζονται σχετικές βεβαιώσεις από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Σουλίου και τον ΤΟΕΒ.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό αποτελεί πλήρη γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της διακήρυξης.

Κατεβάστε όλες τις λεπτομέρειες

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!