Σήμερα η επιτροπή διαβούλευσης για τον Λάμποβο. Τι αναφέρει η εισήγηση. Διαφωνίες από εμπορικό σύλλογο και ΦΟΠ.

H νέα κανονιστική του Λαμποβου, με κύρια αλλαγή την αλλαγή της χωροθέτησης, θα ειναι το μοναδικό θέμα συνεδρίασης της επιτροπής διαβούλευσης του δήμου Σουλίου, που θα συνεδριάσει την...

H νέα κανονιστική του Λαμποβου, με κύρια αλλαγή την αλλαγή της χωροθέτησης, θα ειναι το μοναδικό θέμα συνεδρίασης της επιτροπής διαβούλευσης του δήμου Σουλίου, που θα συνεδριάσει την Τετάρτη 25 Απριλίου 2018 και ώρα 17:30.

Κύρια αλλαγή είναι η χωροθέτηση του Λαμποβου με το τμήμα του περιφερειακού Αγ. Δονάτου, να μεταφέρεται προς τον Ι.Ν Αγίας Κυριακής.

Ειχε προηγηθεί ομόφωνη γνωμοδότηση του συμβουλίου της Δ.Κ Παραμυθιάς, ενώ εχτές συνεδρίασε ο εμπορικός σύλλογος Παραμυθιάς με την παρουσία αντιπροσωπίας του ΦΟΠ, οι οποίοι συμφώνησαν οτι διαφωνούν, με την πρόταση της μεταφοράς του παζαριού.

Αναλυτικά οι θέσεις του ΦΟΠ και του Εμπορικού Συλλόγου, σε επόμενο άρθρο.

Τι αναφέρει η εισήγηση που θα παρουσιαστεί σήμερα στην επιτροπή διαβούλευσης:

 

Εισήγηση Επιτροπής Διαβούλευσης

με θέμα «Γνωμοδότηση για τροποποίηση κανονιστικής εμποροπανήγυρης Δ.Κ. Παραμυθιάς ‘Λάμποβο’».

Σύμφωνα με την παρ. 2 περ.α του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης γνωμοδοτεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.

Η συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης είναι μία γνωμοδοτική διαδικασία, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στη Δημοτική Αρχή να ενημερώνει τους φορείς της περιοχής που συμμετέχουν στην Επιτροπή για τα τεκταινόμενα στο Δήμο.

Η επιτροπή Λαμπόβου συνεδρίασε στις 27/11/2017 έπειτα από την ολοκλήρωση της εμποροπανήγυρης «Λάμποβο 2017» λαμβάνοντας υπόψη παρατηρήσεις, προβλήματα και δυσλειτουργίες που διαπιστώθηκαν κατά την διάρκεια του Λαμπόβου, προκειμένου να υποβάλει προτάσεις για την καλύτερη λειτουργία του παζαριού προς όφελος του Δήμου, των δημοτών και των εμπόρων.

Σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ. 15357/27-11-2017 έγγραφο της επιτροπής Εμποροπανήγυρης «Λάμποβο» ΔΚ Παραμυθιάς έτους 2017, υπέβαλε προτάσεις προς τον εμπορικό σύλλογο Παραμυθιάς και τον Πρόεδρο της ΔΚ Παραμυθιάς προκειμένου να καταθέσουν τις απόψεις του.

Λαμβάνοντας υπόψη το παραπάνω έγγραφο η Δημοτική Κοινότητα Παραμυθιάς με την υπ ́αρίθμ. 6/2018 απόφαση της, ύστερα από την 12/14-02-2018 πρόσκληση του Προέδρου της Δ.Κ. Παραμυθιάς, συνήλθε σε συνεδρίαση και γνωμοδότησε ως προς τα εξής:

Μεταφορά του παζαριού από θέση Γαλατά προς εκκλησία Αγίας Κυριακής, Αγίου Δονάτου (Σαμέτια) και απελευθέρωση πάνω περιφερειακού δρόμου, Η Επικοινωνία προς Άγιο Δονάτο (Σαμέτια), να γίνεται από τον δρόμο Αγίου Αναστασίου και από Αγία Κυριακή (έπιπλα Κοσιώρη), Τρίτη είσοδος από το παρκινγκ, Οι τουαλέτες και τα ντους να κατασκευαστούν στη θέση των πρώην σφαγείων, Το παρκινγκ να παραμείνει στο χώρο που είναι και σήμερα, με είσοδο από τον κάτω περιφερειακό, μέσα από δάσος, Προσθήκη επιπλέον δύο ψησταριών 100τ.μ. στο χώρο που σήμερα είναι τα χαλιά και μείωση μισθώματος κατά 2.000 €. Δηλαδή τέσσερις (4) ψησταριές με 4.000€ η κάθε μία, Οι ψησταριές να έχουν απορροφητήρες υποχρεωτικά και μόνο πρόσοψη στον κεντρικό δρόμο, Τα χαλιά να τοποθετηθούν στο τέλος του παζαριού, Το ασκέπαστο τμήμα –Ά ζώνη τρέχον μέτρο με τιμή 80€, Το σκεπαστό τμήμα -Ά ζώνη τιμή 300€ και διαστάσεις παράγκας 3μ.Χ1,50μ, Η Β ́ και Γ ́ ζώνη να συγχωνευθούν στην τιμή των 650€, Να αναφερθεί στην κανονιστική ο τρόπος πληρωμής των παραγκών.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Παραμυθιάς έως σήμερα δεν έχει γνωμοδοτήσει σχετικά με τις προτάσεις της επιτροπής.

Στις 24/10/2017 μια μερίδα πολιτών (90 ατόμων) συνυπογράφουν έγγραφο με θέμα «μεταφορά Λαμπόβου σε ασφαλές μέρος και καλύτερη λειτουργία αυτού», με το οποίο ζητούν το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σουλίου να συζητήσει τις προτάσεις τους, σχετικά με το Λάμποβο Παραμυθιάς.

Ο Δήμος Σουλίου κατά το χρονικό διάστημα από 3-12-2017 έως και 4-2-2018 επλήγη από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις) οι οποίες προκάλεσαν σημαντικές ζημιές και καταστροφές στο οδικό δίκτυο, σε οικίες, σε υποδομές και τις μετακινήσεις μαζών εδάφους (λασποροή-κατολισθήσεις- ερπυσμούς) την περιοχή της Δ.Κ Παραμυθιάς (άνω περιφερειακός δρόμος), περιοχή στην οποία διεξάγεται το παζάρι.

Έπειτα από προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής, ο Δήμος Σουλίου σε συνεργασία με την περιφέρεια Ηπείρου προγραμματίζουν να έχουν ολοκληρώσει έργα προστασία των οδών (άνω περιφερειακός) έως την έναρξη του Λαμπόβου 2018 οπότε δύναται η πραγματοποίηση του παζαριού στην ίδια θέση. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καλείτε η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης όπως:

– γνωμοδοτήσει για τροποποίηση κανονιστικής εμποροπανήγυρης Δ.Κ. Παραμυθιάς ‘Λάμποβο’ προς το βέλτιστο εάν και εφόσον κριθεί απαραίτητο.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!