Την Τετάρτη η λογοδοσία της δημοτικής αρχής

Σας παρακαλούμε σε συνέχεια της αρίθμ. 50/26-03-2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου περί *Καθορισμός ημερομηνίας και χώρου για τη διεξαγωγή ειδικής συνεδρίασης για τον απολογισμό των πεπραγμένων της...

Σας παρακαλούμε σε συνέχεια της αρίθμ. 50/26-03-2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου περί

*Καθορισμός ημερομηνίας και χώρου για τη διεξαγωγή ειδικής συνεδρίασης για τον απολογισμό των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής (άρθρο 217 ΔΚΚ)*,

να προσέλθετε σε Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου (Δημαρχιακό Μέγαρο – οδός Κ. Καραμανλή 179 – Παραμυθιά) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 217 του Δ.Κ.Κ.,Ν.3463/2006 και του 67 του Δ.Κ.Κ., Ν. 3852/2010) την 9η Μαΐου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 με θέμα:

ΘΕΜΑ MONO: Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής Δήμου Σουλίου για τα έτη 2016 & 2017.-

In this article

Join the Conversation