Στην Φινλανδία το ΓΕΛ Παραμυθιάς με το Erasmus+KA1

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου συντονίζει πρόγραμμα Erasmus+KA1 μετίτλο: «Διαμορφώνοντας ένα Σύγχρονο, Συμπεριληπτικό Σχολείο με Ευρωπαϊκόπροσανατολισμό». Στο πρόγραμμα συμμετέχουν τα εξής σχολεία: ΓΕ.Λ.ΚΑΤΣΙΚΑ, ΓΕ.Λ. ΠΕΔΙΝΗΣ, ΓΕ.Λ.ΔΟΛΙΑΝΩΝ (Ν. Ιωαννίνων),...

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου συντονίζει πρόγραμμα Erasmus+KA1 μετίτλο:

«Διαμορφώνοντας ένα Σύγχρονο, Συμπεριληπτικό Σχολείο με Ευρωπαϊκόπροσανατολισμό».

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν τα εξής σχολεία: ΓΕ.Λ.ΚΑΤΣΙΚΑ, ΓΕ.Λ. ΠΕΔΙΝΗΣ, ΓΕ.Λ.ΔΟΛΙΑΝΩΝ (Ν. Ιωαννίνων), ΓΕ.Λ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ, ΓΕ.Λ. ΛΟΥΡΟΥ (Ν. Πρέβεζας),ΓΕ.Λ. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ, ΓΕ.Λ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ (Ν. Θεσπρωτίας), ΓΕ.Λ. ΑΝΩΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ (Ν. Άρτας).

Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν διεθνικές συναντήσεις στην Τσεχία(Πράγα), την Ιταλία (Φλωρεντία) και στη Φινλανδία (Ελσίνκι).

Στο διάστημα 15-21/04/2018 πραγματοποιήθηκε η τρίτη εκπαιδευτική επίσκεψηεκπαιδευτικών της Περιφέρειας Ηπείρου, στο πλαίσιο του προγράμματος, στο Ελσίνκι μεθέμα: «StructuredEducationalVisitandTrainingSeminarinFinland» όπου συμμετείχαν125 εκπαιδευτικοί από 18 χώρες της Ευρώπης και από τη Μογγολία, μεταξύ αυτών και 8εκπαιδευτικοί από την Περιφέρεια Ηπείρου.

Η συνάντηση είχε ως στόχο τη γνωριμία με τοΕκπαιδευτικό Σύστημα και την κουλτούρα της φινλανδικής κοινωνίας. Για τον σκοπό αυτόυλοποιήθηκαν σεμινάρια και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε φινλανδικά εκπαιδευτικάιδρύματα.

Η ελληνική αποστολή επισκέφθηκε τα εξής σχολεία: 1. OMNIAINTERNATIONAL (Επαγγελματικό Λύκειο) 2.KAITAAN KOULU (Γυμνάσιο) και3.TAPIOLAN KOULU JALUKIO (Γενικό Λύκειο).

Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τη λειτουργία των φινλανδικώνσχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, να συμμετάσχουν σε εργαστήρια και παραδόσειςμαθημάτων, να συνομιλήσουν με Φινλανδούς εκπαιδευτικούς και μαθητές και να αντλήσουνπολλές πληροφορίες και εμπειρίες.

Παράλληλα εργάστηκαν σε διεθνικές ομάδες και έτσιήρθαν σε επαφή με εκπαιδευτικούς από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και αντάλλαξαν απόψειςσχετικά με εκπαιδευτικά θέματα δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο προϋποθέσεις γιαμελλοντικές συνεργασίες.


In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!