Ευχαριστήριο του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Παραμυθιάς προς χορηγό

Το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Παραμυθιάς ευχαριστεί θερμά τον κ. Μούκα Βασίλειο και την σχολή οδηγών “Μούκα” γιατη δωρεά που προσέφερε στο σχολείο μας . Με εκτίμηση, η Διευθύντρια & το...

Το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Παραμυθιάς ευχαριστεί θερμά τον κ. Μούκα Βασίλειο και την σχολή οδηγών “Μούκα” γιατη δωρεά που προσέφερε στο σχολείο μας .


Με εκτίμηση,

η Διευθύντρια & το Προσωπικότου Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Παραμυθιάς

In this article

Join the Conversation