Αλέκος Πάσχος: Στο Π.Ε.Σ. θα χαράξουμε κοινούς στόχους και στρατηγικές για την Ηπειρωτική επιχειρηματική κοινότητα

Ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018 πραγματοποιήθηκαν, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Ε. του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, οι αρχαιρεσίες μεταξύ των 7 εκπροσώπων των τεσσάρων Επιμελητηρίων της Ηπείρου (Άρτας –...

Ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018 πραγματοποιήθηκαν, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Ε. του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, οι αρχαιρεσίες μεταξύ των 7 εκπροσώπων των τεσσάρων Επιμελητηρίων της Ηπείρου (Άρτας – 1 εκπρόσωπος, Θεσπρωτίας – 2 εκπρόσωποι, Ιωαννίνων – 3 εκπρόσωποι και Πρέβεζας – 1 εκπρόσωπος) στο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Ηπείρου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 38260/04.04.2018 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, στις οποίες ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας κος Αλέξανδρος Πάσχος, αναδείχθηκε Πρόεδρος του νεοσύστατου οργάνου.

Το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο έχει ως αποστολή του, το συντονισμό της δράσης των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας και μία σειρά αρμοδιοτήτων με βάση τις αρχές της αποδοτικότητας και της ισόρροπης Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας, ευχαριστεί από καρδιάς όλους τους Προέδρους και Εκπροσώπους των τεσσάρων Επιμελητηρίων της Ηπείρου, για την εκλογή του στη Προεδρεία του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Ηπείρου διαβεβαιώνοντάς τους ότι με τις ενέργειές του θα τιμήσει την εκτίμηση και την ψήφο εμπιστοσύνης τους στο πρόσωπό του.

Το νεοσύστατο ΠΕΣ αποτελεί ουσιαστικά μια συνέχεια των άτυπων συναντήσεων που πραγματοποιούνταν στο παρελθόν μεταξύ των τεσσάρων Επιμελητηρίων της Ηπείρου, αλλά πλέον με την νομοθέτησή του και ανάθεση από την Πολιτεία συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων, μπορεί να αποτελέσει ένα εξαιρετικά χρήσιμο συντονιστικό όργανο στη κατεύθυνση της χάραξης κοινών στόχων και στρατηγικών, που σε στενότερη πλέον συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου, αλλά και άλλους φορείς της περιφέρειας, να οδηγήσει στην επίτευξη των πλέον θετικών αποτελεσμάτων για την Ηπειρωτική επιχειρηματική κοινότητα.

Θεωρώ ότι μπορώ να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που δημιουργούνται, και με την στήριξη και συνεργασία όλων των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας, θα ενεργήσουμε για την διεκδίκηση κοινών πάγιων αιτημάτων προς την Πολιτεία, έχοντας πλέον και πιο ενεργή συμμετοχή στον Περιφερειακό σχεδιασμό σε ζητήματα της επιχειρηματικότητας.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!