Απορρίφθηκε η ένσταση του Θωμά Δήμα κατά του Βασίλη Γιόγιακα

Ο Θωμάς Δήμας, είχε καταθέσει προσφυγή στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (ΑΕΔ) κατά του βουλευτή της ΝΔ Βασίλη Γιόγιακα, για παραβίαση του άρθρου 57 του Συντάγματος που προβλέπει ότι...

Ο Θωμάς Δήμας, είχε καταθέσει προσφυγή στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (ΑΕΔ) κατά του βουλευτή της ΝΔ Βασίλη Γιόγιακα, για παραβίαση του άρθρου 57 του Συντάγματος που προβλέπει ότι «τα καθήκοντα του βουλευτή είναι ασυμβίβαστα με την παροχή υπηρεσιών προς το Δημόσιο και τη σύναψη συμβάσεων με αυτό» και ότι «οκτώ ημέρες μετά την οριστικοποίηση της εκλογής του οφείλει να επιλέξει μεταξύ βουλευτικού αξιώματος και της σύμβασης με το Δημόσιο».

Στην περίπτωση που η προσφυγή γίνονταν αποδεκτή, τότε, το ίδιο άρθρο του Συντάγματος προέβλεπε την άμεση αυτοδίκαια έκπτωση από το βουλευτικό αξίωμα του Β.Γιόγιακα.

Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο της χώρας,απέρριψε την προσφυγή του Θωμά Δήμα κατά του Βασ.Γιόγιακα.

In this article

Join the Conversation