“Επηρεάζει το χαρακτήρα των παιδιών η σειρά που έχουν γεννηθεί;”. Εκδήλωση απο τον σύλλογο τριτέκνων