Προσλήψεις για δράσεις αντιπυρικής προστασίας

Την πρόσληψη έξι (6) Εργατών ΥΕ16 – Γενικών καθηκόντων, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του...

Την πρόσληψη έξι (6) Εργατών ΥΕ16 – Γενικών καθηκόντων, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του N. 2738/99 και του άρθρου 206 του N. 3584/2007 για κάλυψη δράσεων αντιπυρικής προστασίας (καθαρισμό και την διαμόρφωση των αγροτικών δρόμων, την πρόληψη και την άμεση πυρανίχνευση), αποφάσησε κατα πλειοψηφία το δημοτικό συμβούλιο κατα την τελευταία συνεδριαση.

Οι ανωτέρω θέσεις προβλέπονται στον Ο.Ε.Υ του Δήμου Σουλίου( άρθρο 22 ΦΕΚ. 1951/β΄/15-06-2012).

Οι προσλήψεις θα βαρύνουν τον Κ.Α. 70-7425.002 του ισχύοντα προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2018 του σκέλους των εξόδων του Δήμου Σουλίου.

Ημερομηνιες και διαδικασιες, θα ανακοινωθούν συντομαIn this article

Join the Conversation