Εκθεση εργων Βυζαντινής Αγιογραφίας στο Θέατρο Καρκαμίσι