7 προσλήψεις για την αντιπυρική προστασία. Οι θέσεις. Κατεβάστε την αίτηση

Ο Δήμος Σουλίου, σε συνέχεια της αριθμ. 86/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, επτά (7) άτομα,...

Ο Δήμος Σουλίου, σε συνέχεια της αριθμ. 86/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, επτά (7) άτομα, ΥΕ16 – Γενικών καθηκόντων,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του N. 2738/99 και του άρθρου 206 του N. 3584/2007 για κάλυψη δράσεων αντιπυρικής προστασίας (καθαρισμό και την διαμόρφωση των αγροτικών δρόμων, την πρόληψη και την άμεση πυρανίχνευση).

Οι θέσεις:

6 θέσεις ΥΕ16 εργατών/τριών Γενικών καθηκόντων

1 θέση ΔΕ28 Χειριστή Μηχανημάτων έργων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (1ος όροφος) του Δήμου Σουλίου, οδός Κ. Καραμανλή 179, από 05 Ιουνίου 2018 ημέρα Τρίτη μέχρι και 14 Ιουνίου 2018 ημέρα Πέμπτη (πληροφορίες: τηλ. 2666360102 Παππά Λ. ή 2666360132 κ. Μαραζόπουλος Αθ.).

Κατεβάστε την προκήρυξη από ΕΔΩ και την αιτηση απο ΕΔΩ

In this article

Join the Conversation