Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας για τις τρεις νέες Δράσεις του ΕΠΑΝΕΚ

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας ενημερώνει ότι προκηρύχθηκαν τρεις (3) νέες Δράσεις του ΕΠΑΝΕΚ για την ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων. Πρόκειται για τις δράσεις: 1) «ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ» Στοχεύει στην αναβάθμιση Υφιστάμενων...

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας ενημερώνει ότι προκηρύχθηκαν τρεις (3) νέες Δράσεις του ΕΠΑΝΕΚ για την ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων. Πρόκειται για τις δράσεις:

1) «ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ» Στοχεύει στην αναβάθμιση Υφιστάμενων πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων που έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν βιβλία Β’ & Γ’ κατηγορίας μέχρι τις 31.12.2017, διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που δεν συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV ΜΗ EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ), και για προτάσεις από 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ, με επιδότηση 50% των επιλέξιμων δαπανών. Περίοδος Υποβολής: Από 11 Ιουνίου 2018 έως 17 Σεπτεμβρίου 2018

2) «ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ» Στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό Υφιστάμενων πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων που έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν βιβλία Β’ & Γ’ κατηγορίας μέχρι τις 31.12.2017, διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που δεν συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV ΜΗ EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ), και για προτάσεις από 55.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ, με επιδότηση 50% των επιλέξιμων δαπανών. Περίοδος Υποβολής: Από 11 Ιουνίου 2018 έως 17 Σεπτεμβρίου 2018

3) «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ» Στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των Υφιστάμενων Μεσαίων Επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης, που έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας, διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙV, και για προτάσεις από 50.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ, με επιδότηση 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Περίοδος Υποβολής: Από 27 Ιουνίου 2018 έως εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευση.

Επικοινωνία – Πληροφορίες: Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, Τηλ: 8011136300, Εmail: [email protected], Ιστοσελίδες: www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr.

Σημεία Πληροφόρησης ΕΦΕΠΑΕ & εταίρων: www.efepae.gr & www.diaxeiristiki.gr και στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας www.e-thesprotias.gr.

Επίσης υπενθυμίζουμε ότι στα γραφεία του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας στεγάζεται Περιφερειακό Γραφείο της Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ), με περιοχή ευθύνης την Π.Ε Θεσπρωτίας, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες. Αρμόδιος Υπάλληλος, Ιωάννου Στέφανος, Τηλ: 2665029484, Email: [email protected]

In this article

Join the Conversation