Την Δευτέρα στο θέατρο Καρκαμίσι, η ετήσια εκδήλωση του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Παραμυθιάς