Αλλαγές στο Υπηρεσιακό Συμβουλιο Κρίσεως Υπαλλήλων ΟΤΑ. Ονόματα και θέσεις

Με απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, τροποποιείται η απόφαση 11087/27-01-2017, περί “Συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Κρίσεως Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Νομού Θεσπρωτίας”, το οποίο αποτελείται από τους...

Με απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, τροποποιείται η απόφαση 11087/27-01-2017, περί “Συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Κρίσεως Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Νομού Θεσπρωτίας”, το οποίο αποτελείται από τους εξής:

Λουκά Ανθίππη, Προϊσταμένη ∆/νσης Οικονομικών του ∆ήμου Ηγουμενίτσας
Λιάκου Ζωίτσα, Προϊσταμένη ∆/νσης ∆ιοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του ∆ήμου Σουλίου
Καπνίση Σουσάνα, Αν. Προϊσταμένη ∆ιεύθυνσης ΚΕΠ του ∆ήμου Ηγουμενίτσας
με αναπληρωτές αυτών, αντίστοιχα, τους κάτωθι
Νικολάου Λάμπρο, Προϊστάμενο ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήμου Ηγουμενίτσας
Παππά Γρηγόριο, Προϊστάμενο ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του ∆ήμου Σουλίου
Θεοδώρου Ευάγγελο, Προϊστάμενο ∆/νσης ∆ιοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του ∆ήμου Φιλιατών και

Μάντζιου Παρασκευή -Χαρά,Υπάλληλο του Ν.Π.∆.∆. ΠΑΚΠΠΟ ∆ήμου Ηγουμενίτσας, αιρετήε κπρόσωπο των εργαζομένων
Μαλαγκάρα Στέργιο, Υπάλληλο του ∆ήμου Ηγουμενίτσας, αιρετό εκπρόσωπο των εργαζομένων,
με αναπληρωτές αυτών, αντίστοιχα ,τους κάτωθι:
Ανδρέου Βασίλειο, Υπάλληλο του ∆ήμουΗ γουμενίτσας, αιρετό εκπρόσωπο των εργαζομένων
Σιούτη Άγγελο, Υπάλληλο του ∆ήμου Φιλιατών, αιρετό εκπρόσωπο  των εργαζομένων

Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, αντί των δύο ανωτέρω οριζόμενων αιρετών εκπροσώπων   των μόνιμων Υπαλλήλων, θα μετέχουν οι αιρετοί εκπρόσωποι των Υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
Υφαντής Σπυρίδων, Υπάλληλος του ∆ήμου Ηγουμενίτσας
Κυβράνογλου Μελανή, Υπάλληλος του Ν.Π.∆.∆. ΠΑΚΠΠΟ ∆ήμου Ηγουμενίτσας, με αναπληρωτές αυτών, αντίστοιχα, τους κάτωθι:
Σουλιώτη Ευάγγελο, Υπάλληλο του ∆ήμου Ηγουμενίτσας
Χαλμαντζή Ευάγγελο, Υπάλληλο του Ν.Π.∆.∆. ΠΑΚΠΠΟ ∆ήμου Ηγουμενίτσας

Πρόεδρος του Συμβουλίου, η οποία θα προεδρεύει επί όλων των υπηρεσιακών θεμάτων, ορίζεται η Λουκά Ανθίππη με αναπληρώτρια αυτής την Καπνίση Σουσάνα.


In this article

Join the Conversation