Το τοπικό ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών για την κατανομή των μαθητών

Επειδή τις τελευταίες μέρες έχει ανοίξει πάλι (τι χες Γιάννη; τι χα πάντα…) το θέμα της κατανομής των μαθητών στα Γυμνάσια αλλά και στα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της...

Επειδή τις τελευταίες μέρες έχει ανοίξει πάλι (τι χες Γιάννη; τι χα πάντα…) το θέμα της κατανομής των μαθητών στα Γυμνάσια αλλά και στα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της περιοχής μας, θέλουμε να καταθέσουμε εκ νέου την θέση μας. Η θέση μας συνοψίζεται στα εξής σημεία. Η κατανομή των μαθητών…

1.αποτελεί υπόθεση και ευθύνη της διοίκησης της εκπαίδευσης και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης Β/θμιας.

2.πρέπει καταρχάς να σχεδιάζεται με βάση την εγγύτητα των σχολικών μονάδων σε σχέση με τον τόπο κατοικίας των μαθητών.

3.πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η όσο των δυνατόν πιο ισομερής κατανομή ώστε να μη δημιουργούνται σχολεία με υπερβολικό αριθμό μαθητών, χωρίς αυτό να υπερισχύει της ευκολίας πρόσβασης των μαθητών και άλλων κοινωνικών κριτηρίων (π.χ αδέρφια).

4.πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού δυναμικού.

Η κατανομή των μαθητών είναι ένα θέμα που έχει «ανοίξει πληγές» μεταξύ σχολείων, εκπαιδευτικών και διευθυντών. Η λύση δεν βρίσκεται ούτε στη «δημιουργική λογιστική», ούτε στις πελατειακού τύπου προσπάθειες προσέλκυσης μαθητών. Τεχνικές που έχουν αξιοποιηθεί κατά καιρούς. Η όλη κατάσταση έχει προκληθεί από τις αντιεκπαιδευτικές πολιτικές δεκαετιών και σίγουρα δεν μπορεί να λυθεί με μικροπαρεμβάσεις. Για να αντιμετωπιστεί πρέπει να χτυπηθούν οι γενεσιουργές αιτίες και να παρθούν άμεσα μέτρα για την πραγματική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου. Αυτό περνά μέσα από την οργάνωση, την κινητοποίηση και τον αγώνα των συλλόγων διδασκόντων.

Κομβικός πρέπει λοιπόν να είναι ο ρόλος της ΕΛΜΕ που θα πρέπει να πάψει να κάνει τον συμβουλάτορα της διεύθυνσης και να εμπνεύσει τους συναδέλφους ώστε να διεκδικήσουμε και να πετύχουμε:

 μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα στην β/θμια εκπαίδευση με 20 μαθητές στα γενικής και 10 σε κατευθύνσεις, εργαστήρια, ξενόγλωσσα.

 ενεργοποίηση της πρόσθετης και της ενισχυτικής διδασκαλίας από την αρχή της σχολικής χρονιάς, όχι με τις αστειότητες που ισχύουν τώρα.

 επαναφορά του διδακτικού ωραρίου στα επίπεδα προ μνημονίων.

 στελέχωση των σχολείων με μόνιμο προσωπικό γραμματειακής υποστήριξης και υποδιευθυντή ανεξάρτητα του αριθμού των τμημάτων.

 μη εφαρμογή των νέων αντιεκαιδευτικών σχεδίων για το νέο λύκειο που θα οξύνουν ακόμη περισσότερο τα προβλήματα, με την κατάργηση επιστημονικών αντικειμένων και με την εισαγωγή πληθώρας μαθητών επιλογής.

 κατάργηση του αντεπιστημονικού μέτρου της γ’ ανάθεσης.

 καμία σύμπτυξη και κατάργηση τομέα και ειδικότητας στα ΕΠΑΛ.

 επαναφορά του ωραρίου των υπεύθυνων των σχολικών εργαστηρίων.

 καμία σύμπτυξη τμημάτων κατεύθυνσης ή τμημάτων μαθημάτων επιλογής που μπορεί να μετατρέψει τους μαθητές των Λυκείων σε περιπλανώμενους από σχολείο σε σχολείο ώστε να συμπληρώνεται ο «μαγικός αριθμός 27» σε κάθε τμήμα.

In this article

Join the Conversation