Μόνο για χρήση αθλοπαιδιών, το υπαίθριο μπάσκετ του σχολείου Bvlgari κατά τους θερινούς μήνες. Απαγορεύεται το πάρκινγκ

Σύμφωνα με ενημέρωση από την δημοτική αρχή, από σήμερα και κατά την διάρκεια των θερινών μηνών, το κάτω διάζωμα της πίσω αυλής του πάρκινγκ Bvlgari (γήπεδο μπάσκετ), θα...

Σύμφωνα με ενημέρωση από την δημοτική αρχή, από σήμερα και κατά την διάρκεια των θερινών μηνών, το κάτω διάζωμα της πίσω αυλής του πάρκινγκ Bvlgari (γήπεδο μπάσκετ), θα χρησιμοποιείται μόνο για  χρήση αθλοπαιδιών.

Απαγορεύεται η χρήση από πάσης φύσεως οχήματα.

Οι οδηγοί παρακαλούνται να είναι προσεκτικοί και να σέβονται την παρουσία των μικρών μας φίλων

In this article

Join the Conversation