Στο Ε.Π. Ήπειρος με 98.500€, δράσεις διαχείρισης & ανάδειξης προστατευόμενων περιοχών Αχέροντα και Καλαμά

Μεταξύ άλλων δράσεις για την προστασία της βιοποικιλότητας , χαρτογραφική & αποτύπωση των μονοπατιών, ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και προμήθεια ενημερωτικού υλικού

Πέντε προτάσεις για δράσεις διαχείρισης και ανάδειξης των προστατευόμενων περιοχών των Φορέων Διαχείρισης Ηπείρου εντάσσονται με απόφαση του Περιφερειάρχη κ. Αλ. Καχριμάνη στο Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020. Ο συνολικός προϋπολογισμός των αποφάσεων ένταξης ανέρχεται σε 515.500 ευρώ

Μεταξυ αυτών η πράξη, «Δράσεις διαχείρισης και ανάδειξης των προστατευόμενων περιοχών Αχέροντα και Καλαμά», προϋπολογισμού 98.404,69 ευρώ. Φορέας Διαχείρισης Καλαμά – Αχέροντα – Κέρκυρας.

Αντικείμενο της πράξης είναι:

-Δράσεις για την προστασία – διατήρηση της βιοποικιλότητας και αειφορική διαχείριση των οικοτουριστικών δραστηριοτήτων στην περιοχή των Στενών Αχέροντα,

-Χαρτογραφική αποτύπωση των υφιστάμενων μονοπατιών καθώς και προσδιορισμός νέων περιπατητικών διαδρομών

-Ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος στις προστατευόμενες περιοχές των Στενών Αχέροντα, Στενών Καλαμά και Έλους Καλοδικίου

-Προμήθεια Ενημερωτικού Υλικού

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!