Επιμελητήριο: Σεμινάρια Τεχνικών Ασφαλείας, Κατηγορίας Γ

Η συμμετοχής αποτελεί ανταποδοτική υπηρεσία του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας προς τα Τακτικά του μέλη.

Σας ενημερώνουμε ότι το Επιμελητήριο, σε συνεργασία με το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ Παράρτημα Ηπείρου, προγραμματίζει την υλοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων Τεχνικών Ασφαλείας, Κατηγορίας Γ για την περίοδο 10 – 20 Δεκεμβρίου 2018 (πιθανές ημερομηνίες 10 & 12 Δεκεμβρίου ή/και 17 & 19 Δεκεμβρίου).

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά στο Συνεδριακό Κέντρο του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας στην Ηγουμενίτσα (Αγ. Αποστόλων 55, παραπλεύρως Δικαστικού Μεγάρου) και ΜΟΝΟ για την Κατηγορία Γ.

Αναγκαία προϋπόθεση για την υλοποίηση των προγραμμάτων είναι η συμμετοχή σε αυτά κατ’ ελάχιστο 20 επιχειρήσεων οι οποίες θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας στο Επιμελητήριο συμπληρωμένη και σφραγισμένη την συνημμένη Αίτηση (σε περιπτώσεις εταιρειών από τον Διαχειριστή τους) , το αργότερο έως και την Τρίτη 31 Αυγούστου 2018.

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ να ενεργήσετε το συντομότερο δυνατό για την υποβολή της αίτησή σας ώστε αφενός να διασφαλισθεί η υλοποίηση του σεμιναρίου και αφετέρου να μπορέσετε να εξασφαλίσετε την συμμετοχή σας σε αυτό.

Η υλοποίηση επιμορφωτικού σεμιναρίου Τεχνικών Ασφαλείας Κατηγορίας Β αναμένεται να πραγματοποιηθεί την άνοιξη του 2019.

Για την υλοποίησή του θα υπάρξει νέα ενημέρωση για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής. Αν όμως παρόλα αυτά επιθυμείτε από τώρα να υποβάλλετε αίτηση για την Κατηγορία Β, αυτή θα γίνει δεκτή από το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας και θα διατηρηθεί σε σειρά προτεραιότητας μέχρι την κατάλληλη περίοδο υλοποίησης (δεν θα χορηγείται Βεβαίωση υποβολής αίτησης).

Για περισσότερες πληροφορίες (όσον αφορά την κατηγορία που ανήκετε ή για τα τυπικά προσόντα) παρακαλούμε να απευθυνθείτε στο ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ Παράρτημα Ηπείρου (Σταύρου Νιάρχου 94 , Ιωάννινα, τηλ.: 26510 44727).

Η δήλωση συμμετοχής στην ανωτέρω δράση αποτελεί ανταποδοτική υπηρεσία του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας προς τα Τακτικά του μέλη.

Εκ της Διευθύνσεως του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!