Δειτε τα έσοδα του δήμου απο την εμποροπανήγυρη της Γλυκής

Τα καθαρά έσοδα που κατατέθηκαν, βεβαιώθηκαν και υπάρχουν στο δήμο Σουλίου, είναι 14.556,53€.

Μετά και την οριστική επιβεβαίωση των οικονομικών στοιχείων από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου Σουλίου, κάνουμε γνωστό τα τελικά δεδομένα (εισπράξεις – δαπάνες) της θρησκευτικής εμποροπανήγυρης της ΤΚ Γλυκής που πραγματοποιήθηκε με ευθύνη και διαχείριση της Δημοτικής Αρχής από 11 έως 15 Αυγούστου 2018.

Το γενικό σύνολο όλων των εσόδων ανέρχεται στο ποσό των 23.550€, το γενικό σύνολο των εξόδων (δαπάνες για κατασκευή παραπηγμάτων, ασφάλεια χώρου, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις), ανέρχεται στο ποσό των 8.993,47€.

Τα καθαρά έσοδα που κατατέθηκαν, βεβαιώθηκαν και υπάρχουν στο Δήμο Σουλίου, είναι 14.556,53€.

In this article

Join the Conversation