Στο ΦιλοΔημος o φακελος για την αγροτική οδοποιία Παραμυθιάς & Καρυωτίου προϋπολογισμού 897.000€

486.000€ για Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών οδών Δ.Κ Παραμυθιάς και 411.000€ για ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού στην Τ.Κ Καρυωτίου

Στο ΦιλοΔημος ΙΙ, θα υποβλήθει πρόταση, σύμφωνα με αποφαση του δημοτικού συμβουλίου,  για ένταξη και χρηματοδότηση του έργου, με τίτλο:

BEΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ συνολικού προϋπολογισμού 897.000€ (με Φ.Π.Α 24%) που περιλαμβάνει:

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: “Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών οδών Δ.Κ Παραμυθιάς ΔήμουΣουλίου” προϋπολογισμού 486.000€ (με Φ.Π.Α 24%).

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: “Βελτίωση ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού στην Τ.Κ Καρυωτίου” προϋπολογισμού 411.000€ (με Φ.Π.Α 24%), στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ IV στον Άξονα προτεραιότητας “Δράσεις για την βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας>>με τίτλο <<Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις”,

Στην περίπτωση που δεν επαρκέσει το ποσό της χρηματοδότησης της πρότασηςαπό το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, ο Δήμος Σουλίου δεσμεύεται να καλύψει το επιπλέονποσό, από το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης (700.000,00 ευρώ προ Φ.Π.Α). Στη συνέχειαο Δήμος Σουλίου θα αναμορφώσει και το πρόγραμμα των έργων ανάλογα..

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!