Ενημέρωση για το εξωιδρυματικό επίδομα που δικαιούνται οι πάσχοντες από τετραπληγία και παραπληγία ζητεί ο Β. Γιόγιακας

Ερωτηση προς την κα Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Προς την κα Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή επέκτασης χορήγησης εξωιδρυματικού επιδόματος»

Με το άρθρο 56 του Ν. 4554/2018 η χορήγηση του εξωιδρυματικού επιδόματος των παρ. 1 και 2 του άρθρου 42 του Ν. 1140/1981 που δικαιούνται λόγω ανικανότητας για κάθε βιοποριστική εργασία οι πάσχοντες από τετραπληγία έως και παραπληγία επεκτάθηκε «σε όσους πάσχουν από ασθένειες οι οποίες, κατά την κρίση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής, επιφέρουν την ίδια, όπως αυτές οι παθήσεις, μορφή αναπηρίας».

Επομένως η επέκταση αυτή μπορεί να αφορά και περιπτώσεις ασφαλισμένων με αναπηρία άνω του 80% που, σύμφωνα με την ιατρική κρίση – γνωμάτευση της αρμόδιας Επιτροπής των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), χρήζουν μεν βοήθειας και συμπαράστασης άλλου προσώπου αλλά λόγω της μέχρι πρότινος ισχύουσας νομοθεσίας είχαν αποκλειστεί από τη χορήγηση του εν λόγω επιδόματος.

Κατόπιν τούτων ερωτάται η κα Υπουργός:

  • Πότε αναμένεται να εκδοθεί σχετική εγκύκλιος προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 56 του Ν. 4554/2018,
  • Εάν στους δυνητικούς δικαιούχους του εξωιδρυματικού επιδόματος του άρθρου 42 του Ν. 1140/1981 θα περιλαμβάνονται ασφαλισμένοι όλων των κατηγορών (μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες),
  • Εάν θα δοθεί η δυνατότητα σε ασφαλισμένους που είχαν κριθεί μη δικαιούχοι του εξωιδρυματικού επιδόματος του άρθρου 42 του Ν. 1140/1981 από την αρμόδια Β/βάθμια Επιτροπή των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) να υποβάλουν αίτηση επανεξέτασης.
In this article

Join the Conversation