Ανεξάρτητη κίνηση εργαζομένων ΟΤΑ Θεσπρωτίας: Να εφαρμοστεί τώρα η νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

"Καλούμε, τον Πρόεδρο του Συλλόγου να αφήσει τους μικροκομματικούς λόγους που τον κάνουν να λοιδορεί να κοιτάξει τα δικαιώματα των εργαζομένων..."

Συνάδελφοι,

Σε πρόσφατη επίσκεψη σε Παιδικούς Σταθμούς των τριών Δήμων του Νομού Θεσπρωτίας, ακούσαμε εργαζόμενους στην καθαριότητα να ρωτούν αν δικαιούνται το μειωμένο ωράριο που προβλέπεται στη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι από την Παρασκευή 3 Αυγούστου 2018, η Ομοσπονδία μας υπέγραψε με το Ελληνικό Δημόσιο νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με την οποία ρυθμίζονται οι όροι και οι συνθήκες απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου και Ορισμένου χρόνου.

Η εν λόγω Συλλογική Σύμβαση εφαρμόζεται αποκλειστικά στα Μέλη των Συλλόγων (Σωματείων) – Μελών που ανήκουν μόνο στη δύναμη της Ομοσπονδίας μας, όπως προκύπτει από το Μητρώο των Συλλόγων (Σωματείων) – Μελών της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α..

Με τις διατάξεις της νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., ουσιαστικά κωδικοποιούνται οι διατάξεις προηγούμενων Συλλογικών Συμβάσεων ενώ προβλέπεται η υπαγωγή επιπλέον κατηγοριών εργαζομένων στο πεδίο εφαρμογής της.

Πιο συγκεκριμένα, στη παράγραφο 5 του άρθρου 2: «Στους εργαζόμενους αποκλειστικά και κατά πλήρες ωράριο:» και συγκεκριμένα στην υποπαράγραφο ε΄ προβλέπεται επιπρόσθετα η μείωση του ωραρίου από σαράντα (40) ώρες σε τριάντα δύο (32) ώρες εβδομαδιαίως, των εργαζομένων «Στα αφοδευτήρια, ήτοι ενδεικτικά εργάτες, καθαρίστριες κ.λπ., που απασχολούνται στις τουαλέτες κοινόχρηστων χώρων και Δημοτικών κτιρίων» χωρίς μεταβολή των αποδοχών και του τρόπου υπολογισμού των αποζημιώσεών τους από την αιτία αυτή.

Από την διατύπωση και μόνο της διάταξης είναι σαφές πως ουδεμία αναφορά γίνεται σε «δημόσια ουρητήρια-αφοδευτήρια» όπως παρερμηνεύουν σκοπίμως κάποιοι αλλά σε «…εργάτες, καθαρίστριες κ.λπ., που απασχολούνται στις τουαλέτες κοινόχρηστων χώρων και Δημοτικών κτιρίων».

Επίσης ειδικότητα «εργάτης αφοδευτηρίων» δεν υφίσταται ενώ ο καθαρισμός των αφοδευτηρίων αποτελεί βασική αρμοδιότητα των εργατριών-εργατών καθαριότητας εσωτερικού χώρου. Η καθαριότητα δε αυτών των χώρων δεν γίνεται μία φορά ημερησίως σε ένα παιδικό σταθμό ή σε ένα σχολείο ή σε ένα Δημοτικό κτίριο αλλά λόγω της ιδιαιτερότητας του χώρου αποτελεί κύριο και καθημερινό καθήκον όλη την διάρκεια της λειτουργίας των δομών αυτών αλλά και του ωραρίου των εργαζομένων.

Η προϋπόθεση της «πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης» δεν έχει την έννοια της αποκλειστικής παροχής υπηρεσιών καθ’ όλο το ωράριο στη καθαριότητα αφοδευτηρίων ή οι τουαλέτες κοινόχρηστων χώρων και Δημοτικών κτιρίων, αλλά την έννοια ότι ο δικαιούχος εργαζόμενος των συγκεκριμένων ευνοϊκών ρυθμίσεων, απασχολείται πλήρως και αποκλειστικά στους χώρους και στις ειδικότητες εκείνες που επιφορτίζονται καθημερινά ΚΑΙ με την αρμοδιότητα καθαριότητας των αφοδευτηρίων και των τουαλετών ΟΛΩΝ των Δημοτικών κτιρίων (Δημαρχείων, Παιδικών Σταθμών, Κ.Α.Π.Η., Κ.Ε.Π., Ν.Π.Δ.Δ. κ.α.) που δικαιολογούν την μείωση του ωραρίου του.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, καλούμε το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Θεσπρωτίας να πράξει τα αυτονόητα!

Είναι αδιανόητο η ΣΣΕ να βρίσκεται εν ισχύ πάνω από ένα μήνα  και οι εργαζόμενοι να αναρωτιούνται ΑΚΟΜΗ για τα δικαιώματά τους!

Προτείνουμε να πραγματοποιηθεί συνάντηση με τους συναδέλφους που αφορούν οι εν λόγω ρυθμίσεις, με σκοπό να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για εφαρμογή των διατάξεων στο προσωπικό που υπηρετεί στους τρεις Δήμους αρμοδιότητας του Πρωτοβάθμιου Σωματείου μας.

Καλούμε, τέλος, τον Πρόεδρο του Συλλόγου να αφήσει τουλαχιστον αυτή τη φορά στην άκρη τους μικροκομματικούς λόγους που τον κάνουν να λοιδορεί και να αποφεύγει σχέσεις και συνεργασία με την ΠΟΕ-ΟΤΑ και να ΚΟΙΤΑΞΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, κάνΟΝΤΑΣ τα απαραίτητα για την εφαρμογή των διατάξεων της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Γιατί το δίκαιο και τα δικαιώματα των εργαζομένων πρέπει να αποτελούν τη μοναδική επιδίωξη του Συνδικαλιστικούος Κινήματος, και οι Συνδικαλιστές ‘Υπηρέτες’ των δικαιωμάτων αυτών ΚΑΙ ΜΟΝΟ!!!

 

Η Συντονιστική Επιτροπή της

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

In this article

Join the Conversation